List/Index of Gurbani sections

दैनिक नितनेम गुरबाणी प्रसिद्ध गुरबाणी पहरे दिन थिती महीने मौसम गुरबाणी 52 अखरी, 35 अखरी 6 गुरु साहिब SGGS भगत बानी SGGS 22 वार SGGS दसम ग्रंथ बानी भाई गुरदास जी बानी भाई नन्द लाल जी बानी 31/59 राग SGGS

आनंद साहिब (6 पउड़ी) दुख भंजनि साहिब संकट मोचन शब्द सुखमनी साहिब सुखमनी साहिब (२४ सलोकु) सलोक (महला 9) सलोक (भगत कबीर जी के) सलोक (सेख फरीद जी के) अकाल उसतत (पातसाही 10) आसा दी वार + छंत ख़ालसा रहित नामा लावां (आनंद कारज / शादी) शब्द हज़ारे शबद (पातिसाही 10) सिध गोसटि (महला 1) ओअंकारु (महला 1) सो दरु सो पुरखु सलोक सहसक्रिती सलोक वारां ते वधीक मुंदावणी +सलोक (महला 5) राग माला पड़ताल शब्द सोलहे वणजारा (महला 4) रामकली सदु (बाबा सुंदर जी) (भट्टा के) सवईए महले पहिले के (भट्टा के) सवईए महले दूजे के (भट्टा के) सवईए महले तीजे के (भट्टा के) सवईए महले चउथे के (भट्टा के) सवईए महले पंजवे के सवये स्री मुखबाक्य महला 5 अलाहणीआ अंजुली (महला 5) अंजुलीआ (महला 5) बिरहड़े (महला 5) चउबोले (महला 5) फुनहे (महला 5) गाथा (महला 5) घोड़ीआ (महला 4) करहले (महला 4) कुचजी सुचजी गुणवंती

राग आसा - बाणी शब्द राग आसा आसावरी - बाणी शब्द राग आसा काफी - बाणी शब्द राग आसावरी - बाणी शब्द राग बैराड़ी - बाणी शब्द राग बसंत - बाणी शब्द राग बसंतु हिंडोल - बाणी शब्द राग भैरउ - बाणी शब्द राग बिहागड़ा - बाणी शब्द राग बिलावलु - बाणी शब्द राग बिलावलु दखणी - बाणी शब्द राग बिलावलु गोंड - बाणी शब्द राग बिलावलु मंगल - बाणी शब्द राग देवगंधारी - बाणी शब्द राग धनासरी - बाणी शब्द राग गउड़ी - बाणी शब्द राग गउड़ी बैरागणि - बाणी शब्द राग गउड़ी चेती - बाणी शब्द राग गउड़ी दखणी - बाणी शब्द राग गउड़ी दीपकी - बाणी शब्द राग गउड़ी गुआरेरी - बाणी शब्द राग गउड़ी माझ - बाणी शब्द राग गउड़ी माला - बाणी शब्द राग गौड़ी मालवा - बाणी शब्द राग गउड़ी पूरबी - बाणी शब्द राग गउड़ी पूरबी दीपकी - बाणी शब्द राग गउड़ी सोरठि - बाणी शब्द राग गोंड - बाणी शब्द राग गूजरी - बाणी शब्द राग जैजावंती - बाणी शब्द राग जैतसरी - बाणी शब्द राग कलिआन - बाणी शब्द राग कलिआनु भोपाली - बाणी शब्द राग कानड़ा - बाणी शब्द राग केदारा - बाणी शब्द राग माझ - बाणी शब्द राग मलार - बाणी शब्द राग माली गउड़ा - बाणी शब्द राग मारू - बाणी शब्द राग मारू दखणी - बाणी शब्द राग मारू काफी - बाणी शब्द राग नट नाराइन - बाणी शब्द राग प्रभाती - बाणी शब्द राग परभाती बिभास - बाणी शब्द राग प्रभाती दखणी - बाणी शब्द राग रामकली - बाणी शब्द राग रामकली दखणी - बाणी शब्द राग सारंग - बाणी शब्द राग सोरठि - बाणी शब्द राग सिरीरागु - बाणी शब्द राग सूही - बाणी शब्द राग सूही काफी - बाणी शब्द राग सूही ललित - बाणी शब्द राग तिलंग - बाणी शब्द राग तिलंग काफी - बाणी शब्द राग टोडी - बाणी शब्द राग तुखारी - बाणी शब्द राग वडहंसु - बाणी शब्द राग वडहंसु दखणी - बाणी शब्द