Ang 1354, Guru Granth Sahib ji, Hindi Punjabi English


Download SGGS PDF Daily Updates

Gurbani LangMeanings
Punjabi Punjabi meaning
Hindi ---
English English meaning
Info (Author Raag Bani Ang Page)

ਧ੍ਰਿਗੰਤ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਨੇਹੰ ਧ੍ਰਿਗ ਸਨੇਹੰ ਭ੍ਰਾਤ ਬਾਂਧਵਹ ॥

ध्रिगंत मात पिता सनेहं ध्रिग सनेहं भ्रात बांधवह ॥

Đhriganŧŧ maaŧ piŧaa sanehann đhrig sanehann bhraaŧ baanđhavah ||

ਮਾਂ ਪਿਉ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣ-ਜੋਗ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਸਨਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ।

Cursed is loving attachment to one's mother and father; cursed is loving attachment to one's siblings and relatives.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਧ੍ਰਿਗ ਸ੍ਨੇਹੰ ਬਨਿਤਾ ਬਿਲਾਸ ਸੁਤਹ ॥

ध्रिग स्नेहं बनिता बिलास सुतह ॥

Đhrig snehann baniŧaa bilaas suŧah ||

ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਤ੍ਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭੀ ਛੱਡਣ-ਜੋਗ ਹੈ,

Cursed is attachment to the joys of family life with one's spouse and children.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਧ੍ਰਿਗ ਸ੍ਨੇਹੰ ਗ੍ਰਿਹਾਰਥ ਕਹ ॥

ध्रिग स्नेहं ग्रिहारथ कह ॥

Đhrig snehann grihaaraŧh kah ||

ਘਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਭੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ) ।

Cursed is attachment to household affairs.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਸਾਧਸੰਗ ਸ੍ਨੇਹ ਸਤੵਿੰ ਸੁਖਯੰ ਬਸੰਤਿ ਨਾਨਕਹ ॥੨॥

साधसंग स्नेह सत्यिं सुखयं बसंति नानकह ॥२॥

Saađhasangg sneh saŧʸinn sukhayann basanŧŧi naanakah ||2||

ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ (ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) ਪਿਆਰ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ) ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥੨॥

Only loving attachment to the Saadh Sangat, the Company of the Holy, is True. Nanak dwells there in peace. ||2||

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354


ਮਿਥੵੰਤ ਦੇਹੰ ਖੀਣੰਤ ਬਲਨੰ ॥

मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं ॥

Miŧhʸanŧŧ đehann kheeñanŧŧ balanann ||

(ਇਹ) ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, (ਇਸ ਦਾ) ਬਲ ਭੀ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

The body is false; its power is temporary.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਬਰਧੰਤਿ ਜਰੂਆ ਹਿਤੵੰਤ ਮਾਇਆ ॥

बरधंति जरूआ हित्यंत माइआ ॥

Barađhanŧŧi jarooâa hiŧʸanŧŧ maaīâa ||

(ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ) ਬੁਢੇਪਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਭੀ (ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

It grows old; its love for Maya increases greatly.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਅਤੵੰਤ ਆਸਾ ਆਥਿਤੵ ਭਵਨੰ ॥

अत्यंत आसा आथित्य भवनं ॥

Âŧʸanŧŧ âasaa âaŧhiŧʸ bhavanann ||

(ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ) ਆਸਾ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਂਞ ਜੀਵ ਇਥੇ) ਘਰ ਦੇ ਪਰਾਹੁਣੇ (ਵਾਂਗ) ਹੈ ।

The human is only a temporary guest in the home of the body, but he has high hopes.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਗਨੰਤ ਸ੍ਵਾਸਾ ਭੈਯਾਨ ਧਰਮੰ ॥

गनंत स्वासा भैयान धरमं ॥

Gananŧŧ svaasaa bhaiyaan đharamann ||

ਡਰਾਉਣਾ ਧਰਮ ਰਾਜ (ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ) ਸਾਹ ਗਿਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

The Righteous Judge of Dharma is relentless; he counts each and every breath.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਪਤੰਤਿ ਮੋਹ ਕੂਪ ਦੁਰਲਭੵ ਦੇਹੰ ਤਤ ਆਸ੍ਰਯੰ ਨਾਨਕ ॥

पतंति मोह कूप दुरलभ्य देहं तत आस्रयं नानक ॥

Paŧanŧŧi moh koop đuralabhʸ đehann ŧaŧ âasryann naanak ||

ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਮੋਹ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ) ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਆਸਰਾ (ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

The human body, so difficult to obtain, has fallen into the deep dark pit of emotional attachment. O Nanak, its only support is God, the Essence of Reality.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ॥੩॥

गोबिंद गोबिंद गोबिंद गोपाल क्रिपा ॥३॥

Gobinđđ gobinđđ gobinđđ gopaal kripaa ||3||

(ਕਿਉਂਕਿ) ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੀ (ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) ॥੩॥

O God, Lord of the World, Lord of the Universe, Master of the Universe, please be kind to me. ||3||

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354


ਕਾਚ ਕੋਟੰ ਰਚੰਤਿ ਤੋਯੰ ਲੇਪਨੰ ਰਕਤ ਚਰਮਣਹ ॥

काच कोटं रचंति तोयं लेपनं रकत चरमणह ॥

Kaach kotann rachanŧŧi ŧoyann lepanann rakaŧ charamañah ||

(ਇਹ ਸਰੀਰ) ਕੱਚਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, (ਜੋ) ਪਾਣੀ (ਭਾਵ, ਵੀਰਜ) ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੇ ਚੰਮ ਨਾਲ ਲਿੰਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

This fragile body-fortress is made up of water, plastered with blood and wrapped in skin.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਨਵੰਤ ਦੁਆਰੰ ਭੀਤ ਰਹਿਤੰ ਬਾਇ ਰੂਪੰ ਅਸਥੰਭਨਹ ॥

नवंत दुआरं भीत रहितं बाइ रूपं असथ्मभनह ॥

Navanŧŧ đuâarann bheeŧ rahiŧann baaī roopann âsaŧhambbhanah ||

(ਇਸ ਦੇ) ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ (ਗੋਲਕਾਂ) ਹਨ, (ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ) ਭਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ (ਇਸ ਨੂੰ) ਥੰਮ੍ਹੀ (ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ) ਹੈ ।

It has nine gates, but no doors; it is supported by pillars of wind, the channels of the breath.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੰ ਨਹ ਸਿਮਰੰਤਿ ਅਗਿਆਨੀ ਜਾਨੰਤਿ ਅਸਥਿਰੰ ॥

गोबिंद नामं नह सिमरंति अगिआनी जानंति असथिरं ॥

Gobinđđ naamann nah simaranŧŧi âgiâanee jaananŧŧi âsaŧhirann ||

ਮੂਰਖ ਜੀਵ (ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ) ਸਦਾ-ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।

The ignorant person does not meditate in remembrance on the Lord of the Universe; he thinks that this body is permanent.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਉਧਰੰਤ ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ॥

दुरलभ देह उधरंत साध सरण नानक ॥

Đuralabh đeh ūđharanŧŧ saađh sarañ naanak ||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਸਰੀਰ ਨੂੰ (ਨਿੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

This precious body is saved and redeemed in the Sanctuary of the Holy, O Nanak,

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ਜਪੰਤਿ ॥੪॥

हरि हरि हरि हरि हरि हरे जपंति ॥४॥

Hari hari hari hari hari hare japanŧŧi ||4||

(ਜੋ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ॥੪॥

Chanting the Name of the Lord, Har, Har, Har, Har, Har, Haray. ||4||

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354


ਸੁਭੰਤ ਤੁਯੰ ਅਚੁਤ ਗੁਣਗੵੰ ਪੂਰਨੰ ਬਹੁਲੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ॥

सुभंत तुयं अचुत गुणग्यं पूरनं बहुलो क्रिपाला ॥

Subhanŧŧ ŧuyann âchuŧ guñagʸann pooranann bahulo kripaalaa ||

ਹੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ! ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ! ਹੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ! ਤੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੈਂ, ਤੂੰ (ਸਭ ਥਾਂ) ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ।

O Glorious, Eternal and Imperishable, Perfect and Abundantly Compassionate,

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਗੰਭੀਰੰ ਊਚੈ ਸਰਬਗਿ ਅਪਾਰਾ ॥

ग्मभीरं ऊचै सरबगि अपारा ॥

Gambbheerann ǖchai sarabagi âpaaraa ||

ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੈਂ, ਉੱਚਾ ਹੈਂ, ਸਭ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈਂ ।

Profound and Unfathomable, Lofty and Exalted, All-knowing and Infinite Lord God.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਭ੍ਰਿਤਿਆ ਪ੍ਰਿਅੰ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਚਰਣੰ ॥

भ्रितिआ प्रिअं बिस्राम चरणं ॥

Bhriŧiâa priânn bisraam charañann ||

ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ (ਉਹਨਾਂ ਲਈ) ਆਸਰਾ ਹਨ ।

O Lover of Your devoted servants, Your Feet are a Sanctuary of Peace.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਅਨਾਥ ਨਾਥੇ ਨਾਨਕ ਸਰਣੰ ॥੫॥

अनाथ नाथे नानक सरणं ॥५॥

Ânaaŧh naaŧhe naanak sarañann ||5||

ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ! (ਮੈਂ) ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਹਾਂ ॥੫॥

O Master of the masterless, Helper of the helpless, Nanak seeks Your Sanctuary. ||5||

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354


ਮ੍ਰਿਗੀ ਪੇਖੰਤ ਬਧਿਕ ਪ੍ਰਹਾਰੇਣ ਲਖੵ ਆਵਧਹ ॥

म्रिगी पेखंत बधिक प्रहारेण लख्य आवधह ॥

Mrigee pekhanŧŧ bađhik prhaareñ lakhʸ âavađhah ||

(ਇਕ) ਹਰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ (ਇਕ) ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਕੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ।

Seeing the deer, the hunter aims his weapons.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਅਹੋ ਜਸੵ ਰਖੇਣ ਗੋਪਾਲਹ ਨਾਨਕ ਰੋਮ ਨ ਛੇਦੵਤੇ ॥੬॥

अहो जस्य रखेण गोपालह नानक रोम न छेद्यते ॥६॥

Âho jasʸ rakheñ gopaalah naanak rom na chheđʸŧe ||6||

ਪਰ ਵਾਹ! ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ (ਭੀ) ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ॥੬॥

But if one is protected by the Lord of the World, O Nanak, not a hair on his head will be touched. ||6||

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354


ਬਹੁ ਜਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤ ਕਾਰੀ ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਿਸਹ ॥

बहु जतन करता बलवंत कारी सेवंत सूरा चतुर दिसह ॥

Bahu jaŧan karaŧaa balavanŧŧ kaaree sevanŧŧ sooraa chaŧur đisah ||

(ਜੇਹੜਾ ਮਨੁੱਖ) ਬੜੇ ਜਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ,

He may be surrounded on all four sides by servants and powerful warriors;

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਊਚਹ ਨਹ ਸਿਮਰੰਤ ਮਰਣੰ ਕਦਾਂਚਹ ॥

बिखम थान बसंत ऊचह नह सिमरंत मरणं कदांचह ॥

Bikham ŧhaan basanŧŧ ǖchah nah simaranŧŧ marañann kađaanchah ||

ਜੋ ਬੜੇ ਔਖੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, (ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ) ਮੌਤ ਦਾ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਭੀ ਨਾਹ ਆਵੇ ।

He may dwell in a lofty place, difficult to approach, and never even think of death.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਹੋਵੰਤਿ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖਹ ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖਤੇ ॥੭॥

होवंति आगिआ भगवान पुरखह नानक कीटी सास अकरखते ॥७॥

Hovanŧŧi âagiâa bhagavaan purakhah naanak keetee saas âkarakhaŧe ||7||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਕ ਕੀੜੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ (ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ) ॥੭॥

But when the Order comes from the Primal Lord God, O Nanak, even an ant can take away his breath of life. ||7||

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354


ਸਬਦੰ ਰਤੰ ਹਿਤੰ ਮਇਆ ਕੀਰਤੰ ਕਲੀ ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤੁਆ ॥

सबदं रतं हितं मइआ कीरतं कली करम क्रितुआ ॥

Sabađann raŧann hiŧann maīâa keeraŧann kalee karam kriŧuâa ||

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤਿ, ਜੀਅ-ਦਇਆ ਨਾਲ ਹਿਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ-ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਲਫ਼ਜ਼ੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ),

To be imbued and attuned to the Word of the Shabad; to be kind and compassionate; to sing the Kirtan of the Lord's Praises - these are the most worthwhile actions in this Dark Age of Kali Yuga.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਮਿਟੰਤਿ ਤਤ੍ਰਾਗਤ ਭਰਮ ਮੋਹੰ ॥

मिटंति तत्रागत भरम मोहं ॥

Mitanŧŧi ŧaŧraagaŧ bharam mohann ||

ਉਥੇ ਆਏ ਹੋਏ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ) ਭਰਮ ਤੇ ਮੋਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

In this way, one's inner doubts and emotional attachments are dispelled.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਭਗਵਾਨ ਰਮਣੰ ਸਰਬਤ੍ਰ ਥਾਨੵਿੰ ॥

भगवान रमणं सरबत्र थान्यिं ॥

Bhagavaan ramañann sarabaŧr ŧhaanʸinn ||

ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ।

God is pervading and permeating all places.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਦ੍ਰਿਸਟ ਤੁਯੰ ਅਮੋਘ ਦਰਸਨੰ ਬਸੰਤ ਸਾਧ ਰਸਨਾ ॥

द्रिसट तुयं अमोघ दरसनं बसंत साध रसना ॥

Đrisat ŧuyann âmogh đarasanann basanŧŧ saađh rasanaa ||

ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਉਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰੀ (ਮਿਹਰ ਦੀ) ਨਜ਼ਰ ਕਦੇ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹਨ

So obtain the Blessed Vision of His Darshan; He dwells upon the tongues of the Holy.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਅੰ ਜਾਪੁ ਜਪਨਾ ॥੮॥

हरि हरि हरि हरे नानक प्रिअं जापु जपना ॥८॥

Hari hari hari hare naanak priânn jaapu japanaa ||8||

ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਹੈ) ਹੇ ਹਰੀ! (ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ॥੮॥

O Nanak, meditate and chant the Name of the Beloved Lord, Har, Har, Har, Haray. ||8||

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354


ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ ਘਟੰਤ ਰਵਿ ਸਸੀਅਰ ਨਖੵਤ੍ਰ ਗਗਨੰ ॥

घटंत रूपं घटंत दीपं घटंत रवि ससीअर नख्यत्र गगनं ॥

Ghatanŧŧ roopann ghatanŧŧ đeepann ghatanŧŧ ravi saseeâr nakhʸŧr gaganann ||

ਰੂਪ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, (ਸੱਤੇ) ਦੀਪ ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ,

Beauty fades away, islands fade away, the sun, moon, stars and sky fade away.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਘਟੰਤ ਬਸੁਧਾ ਗਿਰਿ ਤਰ ਸਿਖੰਡੰ ॥

घटंत बसुधा गिरि तर सिखंडं ॥

Ghatanŧŧ basuđhaa giri ŧar sikhanddann ||

ਧਰਤੀ ਉਚੇ ਉਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਰੁੱਖ ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ,

The earth, mountains, forests and lands fade away.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਘਟੰਤ ਲਲਨਾ ਸੁਤ ਭ੍ਰਾਤ ਹੀਤੰ ॥

घटंत ललना सुत भ्रात हीतं ॥

Ghatanŧŧ lalanaa suŧ bhraaŧ heeŧann ||

ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਤ੍ਰ, ਭਰਾ ਤੇ ਸਨਬੰਧੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ,

One's spouse, children, siblings and loved friends fade away.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਘਟੰਤ ਕਨਿਕ ਮਾਨਿਕ ਮਾਇਆ ਸ੍ਵਰੂਪੰ ॥

घटंत कनिक मानिक माइआ स्वरूपं ॥

Ghatanŧŧ kanik maanik maaīâa svroopann ||

ਸੋਨਾ ਮੋਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ ।

Gold and jewels and the incomparable beauty of Maya fade away.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਨਹ ਘਟੰਤ ਕੇਵਲ ਗੋਪਾਲ ਅਚੁਤ ॥

नह घटंत केवल गोपाल अचुत ॥

Nah ghatanŧŧ keval gopaal âchuŧ ||

ਕੇਵਲ ਅਬਿਨਾਸੀ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਸਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,

Only the Eternal, Unchanging Lord does not fade away.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਅਸਥਿਰੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਨ ॥੯॥

असथिरं नानक साध जन ॥९॥

Âsaŧhirann naanak saađh jan ||9||

ਅਤੇ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੀ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਹੈ ॥੯॥

O Nanak, only the humble Saints are steady and stable forever. ||9||

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354


ਨਹ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ ॥

नह बिल्मब धरमं बिल्मब पापं ॥

Nah bilambb đharamann bilambb paapann ||

ਧਰਮ ਕਮਾਣ ਵਲੋਂ ਢਿੱਲ ਨਾਹ ਕਰਨੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਲੋਂ ਢਿੱਲ ਕਰਨੀ,

Do not delay in practicing righteousness; delay in committing sins.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ ॥

द्रिड़ंत नामं तजंत लोभं ॥

Đriɍanŧŧ naamann ŧajanŧŧ lobhann ||

ਨਾਮ (ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ) ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਭ ਤਿਆਗਣਾ,

Implant the Naam, the Name of the Lord, within yourself, and abandon greed.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਸਰਣਿ ਸੰਤੰ ਕਿਲਬਿਖ ਨਾਸੰ ਪ੍ਰਾਪਤੰ ਧਰਮ ਲਖੵਿਣ ॥

सरणि संतं किलबिख नासं प्रापतं धरम लख्यिण ॥

Sarañi sanŧŧann kilabikh naasann praapaŧann đharam lakhʸiñ ||

ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ- ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ-

In the Sanctuary of the Saints, the sins are erased. The character of righteousness is received by that person,

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਧਵਹ ॥੧੦॥

नानक जिह सुप्रसंन माधवह ॥१०॥

Naanak jih suprsann maađhavah ||10||

ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੧੦॥

O Nanak, with whom the Lord is pleased and satisfied. ||10||

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354


ਮਿਰਤ ਮੋਹੰ ਅਲਪ ਬੁਧੵੰ ਰਚੰਤਿ ਬਨਿਤਾ ਬਿਨੋਦ ਸਾਹੰ ॥

मिरत मोहं अलप बुध्यं रचंति बनिता बिनोद साहं ॥

Miraŧ mohann âlap buđhʸann rachanŧŧi baniŧaa binođ saahann ||

ਹੋਛੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਸਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਕਲੋਲ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

The person of shallow understanding is dying in emotional attachment; he is engrossed in pursuits of pleasure with his wife.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਜੌਬਨ ਬਹਿਕ੍ਰਮ ਕਨਿਕ ਕੁੰਡਲਹ ॥

जौबन बहिक्रम कनिक कुंडलह ॥

Jauban bahikrm kanik kunddalah ||

ਜੁਆਨੀ, ਤਾਕਤ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁੰਡਲ (ਆਦਿਕ),

With youthful beauty and golden earrings,

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਬਚਿਤ੍ਰ ਮੰਦਿਰ ਸੋਭੰਤਿ ਬਸਤ੍ਰਾ ਇਤੵੰਤ ਮਾਇਆ ਬੵਾਪਿਤੰ ॥

बचित्र मंदिर सोभंति बसत्रा इत्यंत माइआ ब्यापितं ॥

Bachiŧr manđđir sobhanŧŧi basaŧraa īŧʸanŧŧ maaīâa bʸaapiŧann ||

ਰੰਗਾ-ਰੰਗ ਦੇ ਮਹਲ-ਮਾੜੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਬਸਤ੍ਰ-ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ (ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਂਦੀ ਹੈ) ।

Wondrous mansions, decorations and clothes - this is how Maya clings to him.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਹੇ ਅਚੁਤ ਸਰਣਿ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਭੋ ਭਗਵਾਨਏ ਨਮਹ ॥੧੧॥

हे अचुत सरणि संत नानक भो भगवानए नमह ॥११॥

He âchuŧ sarañi sanŧŧ naanak bho bhagavaanaē namah ||11||

ਨਾਨਕ (ਆਖਦਾ ਹੈ) ਹੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ! ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ! ਹੇ ਭਗਵਾਨ! ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ (ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ) ॥੧੧॥

O Eternal, Unchanging, Benevolent Lord God, O Sanctuary of the Saints, Nanak humbly bows to You. ||11||

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354


ਜਨਮੰ ਤ ਮਰਣੰ ਹਰਖੰ ਤ ਸੋਗੰ ਭੋਗੰ ਤ ਰੋਗੰ ॥

जनमं त मरणं हरखं त सोगं भोगं त रोगं ॥

Janamann ŧa marañann harakhann ŧa sogann bhogann ŧa rogann ||

(ਜਿਥੇ) ਜਨਮ ਹੈ (ਉਥੇ) ਮੌਤ ਭੀ ਹੈ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਮੀ ਭੀ ਹੈ, (ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ) ਭੋਗ ਹਨ ਤਾਂ (ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਦੇ) ਰੋਗ ਭੀ ਹਨ ।

If there is birth, then there is death. If there is pleasure, then there is pain. If there is enjoyment, then there is disease.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354

ਊਚੰ ਤ ਨੀਚੰ* ਨਾਨੑਾ ਸੁ ਮੂਚੰ ॥

ऊचं त नीचं* नान्हा सु मूचं ॥

Ǖchann ŧa neechann* naanʱaa su moochann ||

ਜਿਥੇ ਉੱਚਾ-ਪਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਨੀਵਾਂ-ਪਨ ਭੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਡੱਪਣ ਭੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

If there is high, then there is low. If there is small, then there is great.

Guru Arjan Dev ji / / Slok Sahaskriti / Ang 1354


Download SGGS PDF Daily Updates