Pt 2, Akal Ustat (P:10), Hindi Punjabi English


100+ ਗੁਰਬਾਣੀ (ਪੰਜਾਬੀ) 100+ गुरबाणी (हिंदी) 100+ Gurbani (Eng) Sundar Gutka Sahib (Download PDF) Daily Updates


Gurbani LangMeanings
ਪੰਜਾਬੀ Punjabi ---
हिंदी Hindi ---
English English meaning
---

ਨ ਆਧੰ ਨ ਬਿਆਧੰ ਅਗਾਧੰ ਸਰੂਪੇ ॥

न आधं न बिआधं अगाधं सरूपे ॥

n aadha(n) na biaadha(n) agaadha(n) saroope ||

He, the Unfathomable Entity is without the ailments of the mind and body.

ਅਖੰਡਿਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਦਿ ਅਛੈ ਬਿਭੂਤੇ ॥

अखंडित प्रताप आदि अछै बिभूते ॥

akha(n)ddit prataap aadh achhai bibhoote ||

He the Lord of Indivisible Glory and Master of eternal wealth from the very beginging.

ਨ ਜਨਮੰ ਨ ਮਰਨੰ ਨ ਬਰਨੰ ਨ ਬਿਆਧੇ ॥

न जनमं न मरनं न बरनं न बिआधे ॥

n janama(n) na marana(n) na barana(n) na biaadhe ||

He is without birth, without death, without colour and without ailment.

ਅਖੰਡੇ ਪ੍ਰਚੰਡੇ ਅਦੰਡੇ ਅਸਾਧੇ ॥੭॥੯੭॥

अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ॥७॥९७॥

akha(n)dde pracha(n)dde adha(n)dde asaadhe ||7||97||

He is Partless, Mighty, Unpunishable and Incorrigible.7.97.


ਨ ਨੇਹੰ ਨ ਗੇਹੰ ਸਨੇਹੰ ਸਨਾਥੇ ॥

न नेहं न गेहं सनेहं सनाथे ॥

n neha(n) na geha(n) saneha(n) sanaathe ||

He is without love, without home, without affection and without company.

ਉਦੰਡੇ ਅਮੰਡੇ ਪ੍ਰਚੰਡੇ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ॥

उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे ॥

audha(n)dde ama(n)dde pracha(n)dde pramaathe ||

Unpunishable, non-thrustable, mighty and Omnipotent.

ਨ ਜਾਤੇ ਨ ਪਾਤੇ ਨ ਸੱਤ੍ਰੇ ਨ ਮਿੱਤ੍ਰੇ ॥

न जाते न पाते न सत्त्रे न मित्त्रे ॥

n jaate na paate na sa'tre na mi'tre ||

He is without caste, without line, without enemy and without friend.

ਸੁ ਭੂਤੇ ਭਵਿੱਖੇ ਭਵਾਨੇ ਅਚਿਤ੍ਰੇ ॥੮॥੯੮॥

सु भूते भविक्खे भवाने अचित्रे ॥८॥९८॥

s bhoote bhavi'khe bhavaane achitre ||8||98||

That Imageless Lord was in the past, is in the present and will be in the future. 8.98.


ਨ ਰਾਯੰ ਨ ਰੰਕੰ ਨ ਰੂਪੰ ਨ ਰੇਖੰ ॥

न रायं न रंकं न रूपं न रेखं ॥

n raaya(n) na ra(n)ka(n) na roopa(n) na rekha(n) ||

He is neither the king, nor the poor, without form and without mark.

ਨ ਲੋਭੰ ਨ ਚੋਭੰ ਅਭੂਤੰ ਅਭੇਖੰ ॥

न लोभं न चोभं अभूतं अभेखं ॥

n lobha(n) na chobha(n) abhoota(n) abhekha(n) ||

He is without greed, without jealousy, without body and without guise.

ਨ ਸਤ੍ਰੰ ਨ ਮਿਤ੍ਰੰ ਨ ਨੇਹੰ ਨ ਗੇਹੰ ॥

न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं ॥

n satra(n) na mitra(n) na neha(n) na geha(n) ||

He is without enemy, without friend, without love and without home.

ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਰਬਤ੍ਰ ਸਨੇਹੰ ॥੯॥੯੯॥

सदैवं सदा सरब सरबत्र सनेहं ॥९॥९९॥

sadhaiva(n) sadhaa sarab sarabatr saneha(n) ||9||99||

He always has love for all at all times. 9.99.


ਨ ਕਾਮੰ ਨ ਕ੍ਰੋਧੰ ਨ ਲੋਭੰ ਨ ਮੋਹੰ ॥

न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं ॥

n kaama(n) na krodha(n) na lobha(n) na moha(n) ||

He is without lust, without anger, without greed and without attachment.

ਅਜੋਨੀ ਅਛੈ ਆਦਿ ਅਦ੍ਵੈ ਅਜੋਹੰ ॥

अजोनी अछै आदि अद्वै अजोहं ॥

ajonee achhai aadh adhavai ajoha(n) ||

He is Unborn, Invincible, the Primal, Non-dual and Imperceptible.

ਨ ਜਨਮੰ ਨ ਮਰਨੰ ਨ ਬਰਨੰ ਨ ਬਿਆਧੰ ॥

न जनमं न मरनं न बरनं न बिआधं ॥

n janama(n) na marana(n) na barana(n) na biaadha(n) ||

He is without birth, without death, without colour and without ailment.

ਨ ਰੋਗੰ ਨ ਸੋਗੰ ਅਭੈ ਨਿਰਬਿਖਾਧੰ ॥੧੦॥੧੦੦॥

न रोगं न सोगं अभै निरबिखाधं ॥१०॥१००॥

n roga(n) na soga(n) abhai nirabikhaadha(n) ||10||100||

He is without malady, without sorrow, without Fear and without hatred.10.100.


ਅਛੇਦੰ ਅਭੇਦੰ ਅਕਰਮੰ ਅਕਾਲੰ ॥

अछेदं अभेदं अकरमं अकालं ॥

achhedha(n) abhedha(n) akarama(n) akaala(n) ||

He Invincible, Indiscriminate, Actionless and Timeles.

ਅਖੰਡੰ ਅਭੰਡੰ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਅਪਾਲੰ ॥

अखंडं अभंडं प्रचंडं अपालं ॥

akha(n)dda(n) abha(n)dda(n) pracha(n)dda(n) apaala(n) ||

He is Indivisible, Indefamable, Mighty and Patronless.

ਨ ਤਾਤੰ ਨ ਮਾਤੰ ਨ ਜਾਤੰ ਨ ਭਾਇਅੰ ॥

न तातं न मातं न जातं न भाइअं ॥

n taata(n) na maata(n) na jaata(n) na bhaia(n) ||

He is without father, without mother, without birth and without body.

ਨ ਨੇਹੰ ਨ ਗੇਹੰ ਨ ਕਰਮੰ ਨ ਕਾਇਅੰ ॥੧੧॥੧੦੧॥

न नेहं न गेहं न करमं न काइअं ॥११॥१०१॥

n neha(n) na geha(n) na karama(n) na kaia(n) ||11||101||

He is without love, without home, without karma and without body. 11.101.


ਨ ਰੂਪੰ ਨ ਭੂਪੰ ਨ ਕਾਯੰ ਨ ਕਰਮੰ ॥

न रूपं न भूपं न कायं न करमं ॥

n roopa(n) na bhoopa(n) na kaaya(n) na karama(n) ||

He is without form, without hunger, without body and without action.

ਨ ਤ੍ਰਾਸੰ ਨ ਪ੍ਰਾਸੰ ਨ ਭੇਦੰ ਨ ਭਰਮੰ ॥

न त्रासं न प्रासं न भेदं न भरमं ॥

n traasa(n) na praasa(n) na bhedha(n) na bharama(n) ||

He is without suffering, without strife, without discrimination and without illusion.

ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿੱਧੰ ਸਰੂਪੇ ॥

सदैवं सदा सिद्ध बृद्धं सरूपे ॥

sadhaiva(n) sadhaa si'dh bira'dha(n) saroope ||

He is Eternal, He is the Perfect and Oldest Entity.

ਨਮੋ ਏਕ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਏਕ ਰੂਪੇ ॥੧੨॥੧੦੨॥

नमो एक रूपे नमो एक रूपे ॥१२॥१०२॥

namo ek roope namo ek roope ||12||102||

Salutation to the Lord of One Form, Salutation to the Lord of One Form. 12.102.


ਨਿਰੁਕਤੰ ਪ੍ਰਭਾ ਆਦਿ ਅਨੁਕਤੰ ਪ੍ਰਤਾਪੇ ॥

निरुकतं प्रभा आदि अनुकतं प्रतापे ॥

nirukata(n) prabhaa aadh anukata(n) prataape ||

His Glory is inexpressible, His Excellence from the very beginning cannot be described.

ਅਜੁਗਤੰ ਅਛੈ ਆਦਿ ਅਵਿਕਤੰ ਅਥਾਪੇ ॥

अजुगतं अछै आदि अविकतं अथापे ॥

ajugata(n) achhai aadh avikata(n) athaape ||

Non-aligned, Unassailable and from the very beginning Unmanifested and Unestablished.

ਬਿਭੁਗਤੰ ਅਛੈ ਆਦਿ ਅੱਛੈ ਸਰੂਪੇ ॥

बिभुगतं अछै आदि अच्छै सरूपे ॥

bibhugata(n) achhai aadh a'chhai saroope ||

He is the Enjoyer in diverse guises, invincible from the very beginning and an Unassailable Entity.

ਨਮੋ ਏਕ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਏਕ ਰੂਪੇ ॥੧੩॥੧੦੩॥

नमो एक रूपे नमो एक रूपे ॥१३॥१०३॥

namo ek roope namo ek roope ||13||103||

Salutation to the Lord of One Form Salutation to the Lord of One Form.13.103.


ਨ ਨੇਹੰ ਨ ਗੇਹੰ ਨ ਸੋਕੰ ਨ ਸਾਕੰ ॥

न नेहं न गेहं न सोकं न साकं ॥

n neha(n) na geha(n) na soka(n) na saaka(n) ||

He is without love, without home, without sorrow and without relations.

ਪਰੇਅੰ ਪਵਿਤ੍ਰੰ ਪੁਨੀਤੰ ਅਤਾਕੰ ॥

परेअं पवित्रं पुनीतं अताकं ॥

parea(n) pavitra(n) puneeta(n) ataaka(n) ||

He is in the Yond, He is Holy and Immaculate and He is Independent.

ਨ ਜਾਤੰ ਨ ਪਾਤੰ ਨ ਮਿਤ੍ਰੰ ਨ ਮੰਤ੍ਰੇ ॥

न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे ॥

n jaata(n) na paata(n) na mitra(n) na ma(n)tre ||

He is without caste, without line, without friend and without adviser.

ਨਮੋ ਏਕ ਤੰਤ੍ਰੇ ਨਮੋ ਏਕ ਤੰਤ੍ਰੇ ॥੧੪॥੧੦੪॥

नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे ॥१४॥१०४॥

namo ek ta(n)tre namo ek ta(n)tre ||14||104||

Salutation to the One Lord in wrap and woof Salutation to the One Lord in wrap and woof. 14.104.


ਨ ਧਰਮੰ ਨ ਭਰਮੰ ਨ ਸਰਮੰ ਨ ਸਾਕੇ ॥

न धरमं न भरमं न सरमं न साके ॥

n dharama(n) na bharama(n) na sarama(n) na saake ||

He is without religion, without illusion, without shyness and without relations.

ਨ ਬਰਮੰ ਨ ਚਰਮੰ ਨ ਕਰਮੰ ਨ ਬਾਕੇ ॥

न बरमं न चरमं न करमं न बाके ॥

n barama(n) na charama(n) na karama(n) na baake ||

He is without coat of mail, without shield, without steps and without speech.

ਨ ਸਤ੍ਰੰ ਨ ਮਿਤ੍ਰੰ ਨ ਪੁਤ੍ਰੰ ਸਰੂਪੇ ॥

न सत्रं न मित्रं न पुत्रं सरूपे ॥

n satra(n) na mitra(n) na putra(n) saroope ||

He is without enemy, without friend and without countenance of a son.

ਨਮੋ ਆਦਿ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਆਦਿ ਰੂਪੇ ॥੧੫॥੧੦੫॥

नमो आदि रूपे नमो आदि रूपे ॥१५॥१०५॥

namo aadh roope namo aadh roope ||15||105||

Salutation to that Primal entity Salutation to that Primal Entity.15.105.


ਕਹੂੰ ਕੰਜ ਕੇ ਮੰਜ ਕੇ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ॥

कहूँ कंज के मंज के भरम भूले ॥

kahoo(n) ka(n)j ke ma(n)j ke bharam bhoole ||

Somewhere as a black bee Thou art engaged in the delusion of fragrance of the lotus!

ਕਹੂੰ ਰੰਕ ਕੇ ਰਾਜ ਕੇ ਧਰਮ ਅਲੂਲੇ ॥

कहूँ रंक के राज के धरम अलूले ॥

kahoo(n) ra(n)k ke raaj ke dharam aloole ||

Somewhere Thou art describing the characteristics of a king and the poor!

ਕਹੂੰ ਦੇਸ ਕੇ ਭੇਸ ਕੇ ਧਰਮ ਧਾਮੇ ॥

कहूँ देस के भेस के धरम धामे ॥

kahoo(n) dhes ke bhes ke dharam dhaame ||

Somewhere Thou art the abode of virtues of various guises of the county!

ਕਹੂੰ ਰਾਜ ਕੇ ਸਾਜ ਕੇ ਬਾਜ ਤਾਮੇ ॥੧੬॥੧੦੬॥

कहूँ राज के साज के बाज तामे ॥१६॥१०६॥

kahoo(n) raaj ke saaj ke baaj taame ||16||106||

Somewhere Thou art manifesting the mode of Tamas in a kingly mood! 16. 106


ਕਹੂੰ ਅਛ੍ਰ ਕੇ ਪਛ੍ਰ ਕੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧੇ ॥

कहूँ अछ्र के पछ्र के सिद्ध साधे ॥

kahoo(n) achhr ke pachhr ke si'dh saadhe ||

Somewhere Thou art practicing for the realisation of powers through the medium of learning and science!

ਕਹੂੰ ਸਿੱਧ ਕੇ ਬੁੱਧਿ ਕੇ ਬਿੱ੍ਰਧ ਲਾਧੇ ॥

कहूँ सिद्ध के बुद्धि के बि्््रध लाधे ॥

kahoo(n) si'dh ke bu'dh ke bi'radh laadhe ||

Somewhere Thou art searching the secrets of Powers and Intellect!

ਕਹੂੰ ਅੰਗ ਕੇ ਰੰਗ ਕੇ ਸੰਗਿ ਦੇਖੇ ॥

कहूँ अंग के रंग के संगि देखे ॥

kahoo(n) a(n)g ke ra(n)g ke sa(n)g dhekhe ||

Somewhere Thou art seen in profound love of woman!

ਕਹੂੰ ਜੰਗ ਕੇ ਰੰਗ ਕੇ ਰੰਗ ਪੇਖੇ ॥੧੭॥੧੦੭॥

कहूँ जंग के रंग के रंग पेखे ॥१७॥१०७॥

kahoo(n) ja(n)g ke ra(n)g ke ra(n)g pekhe ||17||107||

Somewhere Thou art seen in excitement of warfare! 17. 107


ਕਹੂੰ ਧਰਮ ਕੇ ਕਰਮ ਕੇ ਹਰਮ ਜਾਨੇ ॥

कहूँ धरम के करम के हरम जाने ॥

kahoo(n) dharam ke karam ke haram jaane ||

Somewhere Thou art considered as the abode of the acts of piety!

ਕਹੂੰ ਧਰਮ ਕੇ ਕਰਮ ਕੇ ਭਰਮ ਮਾਨੇ ॥

कहूँ धरम के करम के भरम माने ॥

kahoo(n) dharam ke karam ke bharam maane ||

Somewhere Thou acceptest the ritualistic discipline as illusion!

ਕਹੂੰ ਚਾਰ ਚੇਸਟਾ ਕਹੂੰ ਚਿਤ੍ਰ ਰੂਪੰ ॥

कहूँ चार चेसटा कहूँ चित्र रूपं ॥

kahoo(n) chaar chesaTaa kahoo(n) chitr roopa(n) ||

Somewhere Thou makest grand efforts and somewhere Thou lookest like a picture!

ਕਹੂੰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਗਯਾ ਕਹੂੰ ਸਰਬ ਭੂਪੰ ॥੧੮॥੧੦੮॥

कहूँ परम प्रगया कहूँ सरब भूपं ॥१८॥१०८॥

kahoo(n) param pragayaa kahoo(n) sarab bhoopa(n) ||18||108||

Somewhere Thou art embodiment of fime intellect and somewhere Thou art the Sovereign of all! 18. 108


ਕਹੂੰ ਨੇਹ ਗ੍ਰੇਹੰ ਕਹੂੰ ਦੇਹ ਦੋਖੰ ॥

कहूँ नेह ग्रेहं कहूँ देह दोखं ॥

kahoo(n) neh greha(n) kahoo(n) dheh dhokha(n) ||

Somewhere Thou art an eclipse of love and somewhere Thou art physical ailment!

ਕਹੂੰ ਔਖਦੀ ਰੋਗ ਕੇ ਸੋਕ ਸੋਖੰ ॥

कहूँ औखदी रोग के सोक सोखं ॥

kahoo(n) aauakhadhee rog ke sok sokha(n) ||

Somewhere Thou art the medicine, drying up the grief of malady!

ਕਹੂੰ ਦੇਵ ਬਿਦ੍ਯਾ ਕਹੂੰ ਦੈਤ ਬਾਨੀ ॥

कहूँ देव बिद्या कहूँ दैत बानी ॥

kahoo(n) dhev bidhayaa kahoo(n) dhait baanee ||

Somewhere Thou art the learning of gods and somewhere Thou art the speech of demons!

ਕਹੂੰ ਜੱਛ ਗੰਧਰਬ ਕਿੰਨਰ ਕਹਾਨੀ ॥੧੯॥੧੦੯॥

कहूँ जच्छ गंधरब किंनर कहानी ॥१९॥१०९॥

kahoo(n) ja'chh ga(n)dharab ki(n)nar kahaanee ||19||109||

Somewhere Thou art the episode of Yaksha, Gandharva and Kinnar! 19. 109


ਕਹੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਾਤਕੀ ਤਾਮਸੀ ਹੋ ॥

कहूँ राजसी सातकी तामसी हो ॥

kahoo(n) raajasee saatakee taamasee ho ||

Somewhere Thou art Rajsic (full of activity), Sattvic (rhythmic) and Tamsic (full of morbidity)!

ਕਹੂੰ ਜੋਗ ਬਿਦ੍ਯਾ ਧਰੇ ਤਾਪਸੀ ਹੋ ॥

कहूँ जोग बिद्या धरे तापसी हो ॥

kahoo(n) jog bidhayaa dhare taapasee ho ||

Somewhere Thou art an ascetic, practicing the learning of yoga!

ਕਹੂੰ ਰੋਗ ਰਹਿਤਾ ਕਹੂੰ ਜੋਗ ਜੁਗਤੰ ॥

कहूँ रोग रहिता कहूँ जोग जुगतं ॥

kahoo(n) rog rahitaa kahoo(n) jog jugata(n) ||

Somewhere Thou art the Remover of malady and somewhere Thou art cohesive with Yoga!

ਕਹੂੰ ਭੂਮਿ ਕੀ ਭੁਗਤ ਮੈ ਭਰਮ ਭੁਗਤੰ ॥੨੦॥੧੧੦॥

कहूँ भूमि की भुगत मै भरम भुगतं ॥२०॥११०॥

kahoo(n) bhoom kee bhugat mai bharam bhugata(n) ||20||110||

Somewhere Thou art cohesive with Yoga , Somewhere Thou art deluded in enjoying the earthly rictuals! 20. 110


ਕਹੂੰ ਦੇਵ ਕੰਨਿਆ ਕਹੂੰ ਦਾਨਵੀ ਹੋ ॥

कहूँ देव कंनिआ कहूँ दानवी हो ॥

kahoo(n) dhev ka(n)niaa kahoo(n) dhaanavee ho ||

Somewhere Thou art a daughter of gods and somewhere a daughter of demons!

ਕਹੂੰ ਜੱਛ ਬਿਦ੍ਯਾ ਧਰੇ ਮਾਨਵੀ ਹੋ ॥

कहूँ जच्छ बिद्या धरे मानवी हो ॥

kahoo(n) ja'chh bidhayaa dhare maanavee ho ||

Somewhere a daughter of Yakshas, Vidyadhars and men!

ਕਹੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹੋ ਕਹੂੰ ਰਾਜ ਕੰਨਿਆ ॥

कहूँ राजसी हो कहूँ राज कंनिआ ॥

kahoo(n) raajasee ho kahoo(n) raaj ka(n)niaa ||

Somewhere Thou art the queen and somewhere Thou art the princess!

ਕਹੂੰ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕੀ ਪ੍ਰਿਸਟ ਕੀ ਰਿਸਟ ਪੰਨਿਆ ॥੨੧॥੧੧੧॥

कहूँ सृसटि की पृसट की रिसट पंनिआ ॥२१॥१११॥

kahoo(n) sirasaT kee pirasaT kee risaT pa(n)niaa ||21||111||

Somewhere Thou art the superb daughter of the Nagas of netherworld! 21. 111


ਕਹੂੰ ਬੇਦ ਬਿੱਦਿਆ ਕਹੂੰ ਬਿਓਮ ਬਾਨੀ ॥

कहूँ बेद बिद्दिआ कहूँ बिओम बानी ॥

kahoo(n) bedh bi'dhiaa kahoo(n) biom baanee ||

Somewhere Thou art the learning of Vedas and somewhere the voice of heaven!

ਕਹੂੰ ਕੋਕ ਕੀ ਕਾਬਿ ਕੱਥੈ ਕਹਾਨੀ ॥

कहूँ कोक की काबि कत्थै कहानी ॥

kahoo(n) kok kee kaab ka'thai kahaanee ||

Somewhere Thu art the discourse and story of general poets!

ਕਹੂੰ ਅਦ੍ਰ ਸਾਰੰ ਕਹੂੰ ਭਦ੍ਰ ਰੂਪੰ ॥

कहूँ अद्र सारं कहूँ भद्र रूपं ॥

kahoo(n) adhr saara(n) kahoo(n) bhadhr roopa(n) ||

Somewhere Thou art iron and somewhere Thou art splendid gold!

ਕਹੂੰ ਮੱਦ੍ਰ ਬਾਨੀ ਕਹੂੰ ਛਿਦ੍ਰ ਸਰੂਪੰ ॥੨੨॥੧੧੨॥

कहूँ मद्द्र बानी कहूँ छिद्र सरूपं ॥२२॥११२॥

kahoo(n) ma'dhr baanee kahoo(n) chhidhr saroopa(n) ||22||112||

Somewhere Thou art sweet speech and somewhere Thou art sweet speech and somewhere Thou art critical and fault finding! 22. 112


ਕਹੂੰ ਬੇਦ ਬਿਦਿਆ ਕਹੂੰ ਕਾਬ ਰੂਪੰ ॥

कहूँ बेद बिदिआ कहूँ काब रूपं ॥

kahoo(n) bedh bidhiaa kahoo(n) kaab roopa(n) ||

Somewhere Thou art the learning of the Vedas and somewhere Thou art literature!

ਕਹੂੰ ਚੇਸਟਾ ਚਾਰਿ ਚਿਤ੍ਰੰ ਸਰੂਪੰ ॥

कहूँ चेसटा चारि चित्रं सरूपं ॥

kahoo(n) chesaTaa chaar chitra(n) saroopa(n) ||

Somewhere Thou makest superb effort and somewhere Thou lookest like a picture!

ਕਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਾਨ ਕੋ ਪਾਰ ਪਾਵੈ ॥

कहूँ परम पुरान को पार पावै ॥

kahoo(n) param puraan ko paar paavai ||

Somewhere Thou comprehendest the tenets of holy Puranas!

ਕਹੂੰ ਬੈਠ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਵੈ ॥੨੩॥੧੧੩॥

कहूँ बैठ कुरान के गीत गावै ॥२३॥११३॥

kahoo(n) baiTh kuraan ke geet gaavai ||23||113||

And somewhere Thou singest the songs of sacred Quran! ! 23. 113


ਕਹੂੰ ਸੁੱਧ ਸੇਖੰ ਕਹੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਰਮੰ ॥

कहूँ सुद्ध सेखं कहूँ ब्रहम धरमं ॥

kahoo(n) su'dh sekha(n) kahoo(n) braham dharama(n) ||

Somewhere Thou art a True Muslim and somewhere the adherent of the religion of Brahmins!

ਕਹੂੰ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਕਹੂੰ ਬਾਲ ਕਰਮੰ ॥

कहूँ बृध अवसथा कहूँ बाल करमं ॥

kahoo(n) biradh avasathaa kahoo(n) baal karama(n) ||

Somewhere Thou art in old age and somewhere actest as a child!

ਕਹੂੰ ਜੁਆ ਸਰੂਪੰ ਜਰਾ ਰਹਤ ਦੇਹੰ ॥

कहूँ जुआ सरूपं जरा रहत देहं ॥

kahoo(n) juaa saroopa(n) jaraa rahat dheha(n) ||

Somewhere Thou art a youth sans an old body!

ਕਹੂੰ ਨੇਹ ਦੇਹੰ ਕਹੂੰ ਤਿਆਗ ਗ੍ਰੇਹੰ ॥੨੪॥੧੧੪॥

कहूँ नेह देहं कहूँ तिआग ग्रेहं ॥२४॥११४॥

kahoo(n) neh dheha(n) kahoo(n) tiaag greha(n) ||24||114||

Somewhere Thou lovest the body and somewhere Thou forsakest Thy home! 24. 114


ਕਹੂੰ ਜੋਗ ਭੋਗੰ ਕਹੂੰ ਰੋਗ ਰਾਗੰ ॥

कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं ॥

kahoo(n) jog bhoga(n) kahoo(n) rog raaga(n) ||

Somewhere Thou art engrossed in Yoga and enjoyment and somewhere Thou art experiencing ailment and attachment!

ਕਹੂੰ ਰੋਗ ਰਹਿਤਾ ਕਹੂੰ ਭੋਗ ਤਿਆਗੰ ॥

कहूँ रोग रहिता कहूँ भोग तिआगं ॥

kahoo(n) rog rahitaa kahoo(n) bhog tiaaga(n) ||

Somewhere Thou art the Remover of ailment and somewhere Thou Forsakest enjoyment!

ਕਹੂੰ ਰਾਜ ਸਾਜੰ ਕਹੂੰ ਰਾਜ ਰੀਤੰ ॥

कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं ॥

kahoo(n) raaj saaja(n) kahoo(n) raaj reeta(n) ||

Somewhere Thou art in pomp of royalty and somewhere Thou art without kingship!

ਕਹੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਿਆ ਕਹੂੰ ਪਰਮ ਪ੍ਰੀਤੰ ॥੨੫॥੧੧੫॥

कहूँ पूरन प्रगिआ कहूँ परम प्रीतं ॥२५॥११५॥

kahoo(n) pooran pragiaa kahoo(n) param preeta(n) ||25||115||

Somewhere Thou art perfect intellectual and somewhere Thou art embodiment of Supreme Love! 25. 115


ਕਹੂੰ ਆਰਬੀ ਤੋਰਕੀ ਪਾਰਸੀ ਹੋ ॥

कहूँ आरबी तोरकी पारसी हो ॥

kahoo(n) aarabee torakee paarasee ho ||

Somewhere thou art Arabic, Somewhere Turkish, Somewhere Persian!

ਕਹੂੰ ਪਹਿਲਵੀ ਪਸ਼ਤਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋ ॥

कहूँ पहिलवी पशतवी संसकृती हो ॥

kahoo(n) pahilavee pashatavee sa(n)sakiratee ho ||

Somewhere Thou art Pathlavi, somewhere Pushto, somewhere Sankrit!

ਕਹੂੰ ਦੇਸ ਭਾਖ੍ਯਾ ਕਹੂੰ ਦੇਵ ਬਾਨੀ ॥

कहूँ देस भाख्या कहूँ देव बानी ॥

kahoo(n) dhes bhaakhayaa kahoo(n) dhev baanee ||

Somewhere Thou art Arabic, somewhere Turkish, somewhere Persian

ਕਹੂੰ ਰਾਜ ਬਿਦਿਆ ਕਹੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ॥੨੬॥੧੧੬॥

कहूँ राज बिदिआ कहूँ राजधानी ॥२६॥११६॥

kahoo(n) raaj bidhiaa kahoo(n) raajadhaanee ||26||116||

Somewhere Thou art the State-learning and somewhere Thou art the State Capital!! 26. 116


ਕਹੂੰ ਮੰਤ੍ਰ ਬਿਦਿਆ ਕਹੂੰ ਤੰਤ੍ਰ ਸਾਰੰ ॥

कहूँ मंत्र बिदिआ कहूँ तंत्र सारं ॥

kahoo(n) ma(n)tr bidhiaa kahoo(n) ta(n)tr saara(n) ||

Somewhere Thou art the instruction of mantras (spells) and somewhere Thou art the essence of Tantras!

ਕਹੂੰ ਜੰਤ੍ਰ ਰੀਤੰ ਕਹੂੰ ਸਸਤ੍ਰ ਧਾਰੰ ॥

कहूँ जंत्र रीतं कहूँ ससत्र धारं ॥

kahoo(n) ja(n)tr reeta(n) kahoo(n) sasatr dhaara(n) ||

Somewhere Thou art the instruction of the method of Yantras and somewhere Thou art the wielder of arms!

ਕਹੂੰ ਹੋਮ ਪੂਜਾ ਕਹੂੰ ਦੇਵ ਅਰਚਾ ॥

कहूँ होम पूजा कहूँ देव अरचा ॥

kahoo(n) hom poojaa kahoo(n) dhev arachaa ||

Somewhere Thou art the learning of Homa (fire) worship, Thou art the instruction about offerings to gods!

ਕਹੂੰ ਪਿੰਗੁਲਾ ਚਾਰਣੀ ਗੀਤ ਚਰਚਾ ॥੨੭॥੧੧੭॥

कहूँ पिंगुला चारणी गीत चरचा ॥२७॥११७॥

kahoo(n) pi(n)gulaa chaaranee geet charachaa ||27||117||

Somewhere Thou art the instruction about Prosody, somewhere Thou art the instruction about the discussion regarding the songs of minstrels! 27. 117


ਕਹੂੰ ਬੀਨ ਬਿਦਿਆ ਕਹੂੰ ਗਾਨ ਗੀਤੰ ॥

कहूँ बीन बिदिआ कहूँ गान गीतं ॥

kahoo(n) been bidhiaa kahoo(n) gaan geeta(n) ||

Somewhere Thou art the learning about lyre, somewhere about singing song!

ਕਹੂੰ ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਕਹੂੰ ਬੇਦ ਰੀਤੰ ॥

कहूँ मलेछ भाखिआ कहूँ बेद रीतं ॥

kahoo(n) malechh bhaakhiaa kahoo(n) bedh reeta(n) ||

Somewhere Thou art the language of malechhas (barbarians), somewhere about the Vedic rituals!

ਕਹੂੰ ਨ੍ਰਿਤ ਬਿਦਿਆ ਕਹੂੰ ਨਾਗ ਬਾਨੀ ॥

कहूँ नृत बिदिआ कहूँ नाग बानी ॥

kahoo(n) nirat bidhiaa kahoo(n) naag baanee ||

Somewhere Thou art the learning of dancing, somewhere Thou art the language of Nagas (serpents)!

ਕਹੂੰ ਗਾਰੜੂ ਗੂੜ੍ਹ ਕੱਥੈਂ ਕਹਾਨੀ ॥੨੮॥੧੧੮॥

कहूँ गारड़ू गूड़्ह कत्थैं कहानी ॥२८॥११८॥

kahoo(n) gaaraRoo gooRh ka'thai(n) kahaanee ||28||118||

Somewhere Thou art Gararoo Mantra (that mantra, which effaces the snake poison) and somewhere Thou tallest the mysterious story (through astrology)! 28. 118


ਕਹੂੰ ਅੱਛਰਾ ਪੱਛਰਾ ਮੱਛਰਾ ਹੋ ॥

कहूँ अच्छरा पच्छरा मच्छरा हो ॥

kahoo(n) a'chharaa pa'chharaa ma'chharaa ho ||

Somewhere Thou art the belle of this world, somewhere the apsara (nymph of heaven) and somewhere the beautiful maid of nether-world!

ਕਹੂੰ ਬੀਰ ਬਿਦਿਆ ਅਭੂਤੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੋ ॥

कहूँ बीर बिदिआ अभूतं प्रभा हो ॥

kahoo(n) beer bidhiaa abhoota(n) prabhaa ho ||

Somewhere Thou art the learning about the art of warfare and somewhere Thou art the non-elemental beauty!

ਕਹੂੰ ਛੈਲ ਛਾਲਾ ਧਰੇ ਛਤ੍ਰਧਾਰੀ ॥

कहूँ छैल छाला धरे छत्रधारी ॥

kahoo(n) chhail chhaalaa dhare chhatradhaaree ||

Somewhere Thou art the gallant youth, somewhere the ascetic on the deer-skin!

ਕਹੂੰ ਰਾਜ ਸਾਜੰ ਧਿਰਾਜਾਧਿਕਾਰੀ ॥੨੯॥੧੧੯॥

कहूँ राज साजं धिराजाधिकारी ॥२९॥११९॥

kahoo(n) raaj saaja(n) dhiraajaadhikaaree ||29||119||

Somewhere a king under the canopy, somewhere Thou art the ruling sovereign authority! 29. 119


ਨਮੋ ਨਾਥ ਪੂਰੇ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾਤਾ ॥

नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता ॥

namo naath poore sadhaa si'dh dhaataa ||

I bow before Thee, O Perfect Lord! The Donor ever of miraculous powers!

ਅਛੇਦੀ ਅਛੈ ਆਦਿ ਅਦ੍ਵੈ ਬਿਧਾਤਾ ॥

अछेदी अछै आदि अद्वै बिधाता ॥

achhedhee achhai aadh adhavai bidhaataa ||

Invincible, Unassailable, the Primal, Non-dual Providence!

ਨ ਤ੍ਰਸਤੰ ਨ ਗ੍ਰਸਤੰ ਸਮਸਤੰ ਸਰੂਪੇ ॥

न त्रसतं न ग्रसतं समसतं सरूपे ॥

n trasata(n) na grasata(n) samasata(n) saroope ||

Thou art Fearless, free from any bondage and Thou manifestest in all beings!

ਨਮਸਤੰ ਨਮਸਤੰ ਤੁਅਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ॥੩੦॥੧੨੦॥

नमसतं नमसतं तुअसतं अभूते ॥३०॥१२०॥

namasata(n) namasata(n) tuasata(n) abhoote ||30||120||

I bow before Thee, I bow before Thee, O Wonderful Non-Elemental Lord! 30. 120


ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਪਾਧੜੀ ਛੰਦ ॥

त्व प्रसादि ॥ पाधड़ी छंद ॥

tavai prasaadh || paadhaRee chha(n)dh ||

BY THY GRACE PAADGARI STANZA!


ਅਬ੍ਯਕਤ ਤੇਜ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ ॥

अब्यकत तेज अनभउ प्रकास ॥

abayakat tej anabhau prakaas ||

O Lord! Thou art Unmanifested Glory and Light of Knowledge!

ਅੱਛੈ ਸਰੂਪ ਅਦ੍ਵੈ ਅਨਾਸ ॥

अच्छै सरूप अद्वै अनास ॥

a'chhai saroop adhavai anaas ||

Thou art Unassailable Entity Non-dual and Indestructible!

ਅਨਤੁਟ ਤੇਜ ਅਨਖੁਟ ਭੰਡਾਰ ॥

अनतुट तेज अनखुट भंडार ॥

anatuT tej anakhuT bha(n)ddaar ||

Thou art indivisible Glory and an Inexhaustible Store!

ਦਾਤਾ ਦੁਰੰਤ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥੧॥੧੨੧॥

दाता दुरंत सरबं प्रकार ॥१॥१२१॥

dhaataa dhura(n)t saraba(n) prakaar ||1||121||

Thou art the Infinite Donor of all kinds! 1. 121


ਅਨਭੂਤ ਤੇਜ ਅਨਛਿੱਜ ਗਾਤ ॥

अनभूत तेज अनछिज्ज गात ॥

anabhoot tej anachhi'j gaat ||

Thine is the Wonderful Glory and Indestructible Body!

ਕਰਤਾ ਸਦੀਵ ਹਰਤਾ ਸਨਾਤ ॥

करता सदीव हरता सनात ॥

karataa sadheev harataa sanaat ||

Thou art ever the Creator and Remover of Meanness!

ਆਸਨ ਅਡੋਲ ਅਨਭੂਤ ਕਰਮ ॥

आसन अडोल अनभूत करम ॥

aasan addol anabhoot karam ||

Thy Seat is Stable and Thy actions are non-elemental!

ਦਾਤਾ ਦਇਆਲ ਅਨਭੂਤ ਧਰਮ ॥੨॥੧੨੨॥

दाता दइआल अनभूत धरम ॥२॥१२२॥

dhaataa dhiaal anabhoot dharam ||2||122||

Thou art the Beneficent Donor and Thy religious discipline is Beyond the working of elements! 2. 122


ਜਿਹ ਸੱਤ੍ਰ ਮਿੱਤ੍ਰ ਨਹਿ ਜਨਮ ਜਾਤ ॥

जिह सत्त्र मित्त्र नहि जनम जात ॥

jeh sa'tr mi'tr neh janam jaat ||

Thou art that Ultimate Reality which is without enemy friend birth and caste !

ਜਿਹ ਪੁਤ੍ਰ ਭ੍ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ੍ਰ ਮਾਤ ॥

जिह पुत्र भ्रात नहीं मित्त्र मात ॥

jeh putr bhraat nahee(n) mi'tr maat ||

Which is without son brother friend and mother!

ਜਿਹ ਕਰਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਧਿਆਨ ॥

जिह करम भरम नहीं धरम धिआन ॥

jeh karam bharam nahee(n) dharam dhiaan ||

Which is action less Illusion less and without any consideration of religious disciplines !

ਜਿਹ ਨੇਹ ਗੇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਓਤ ਬਾਨ ॥੩॥੧੨੩॥

जिह नेह गेह नहीं बिओत बान ॥३॥१२३॥

jeh neh geh nahee(n) biot baan ||3||123||

Which is without love home and beyond any thought-system! 3. 123


ਜਿਹ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਨਹੀਂ ਸੱਤ੍ਰ ਮਿੱਤ੍ਰ ॥

जिह जाति पाति नहीं सत्त्र मित्त्र ॥

jeh jaat paat nahee(n) sa'tr mi'tr ||

Which is without caste line enemy and friend!

ਜਿਹ ਨੇਹ ਗੇਹ ਨਹੀਂ ਚਿਹਨ ਚਿੱਤ੍ਰ ॥

जिह नेह गेह नहीं चिहन चित्त्र ॥

jeh neh geh nahee(n) chihan chi'tr ||

Which is without love home mark and picture!

ਜਿਹ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰਾਗ ਰੇਖ ॥

जिह रंग रूप नहीं राग रेख ॥

jeh ra(n)g roop nahee(n) raag rekh ||

Which is without caste line enemy and friend!

ਜਿਹ ਜਨਮ ਜਾਤਿ ਨਹੀਂ ਭਰਮ ਭੇਖ ॥੪॥੧੨੪॥

जिह जनम जाति नहीं भरम भेख ॥४॥१२४॥

jeh janam jaat nahee(n) bharam bhekh ||4||124||

Which is without is without birth caste illusion and guise! 4. 124


ਜਿਹ ਕਰਮ ਭਰਮ ਨਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ॥

जिह करम भरम नही जात पात ॥

jeh karam bharam nahee jaat paat ||

Which is without action delusion caste and lineage!

ਨਹੀ ਨੇਹ ਗੇਹ ਨਹੀ ਪਿੱਤ੍ਰ ਮਾਤ ॥

नही नेह गेह नही पित्त्र मात ॥

nahee neh geh nahee pi'tr maat ||

Which is without love home father and mother!

ਜਿਹ ਨਾਮ ਥਾਮ ਨਹੀ ਬਰਗ ਬਿਆਧ ॥

जिह नाम थाम नही बरग बिआध ॥

jeh naam thaam nahee barag biaadh ||

Which is without name place and also without species of maladies!

ਜਿਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨਹੀ ਸਤ੍ਰ ਸਾਧ ॥੫॥੧੨੫॥

जिह रोग सोग नही सत्र साध ॥५॥१२५॥

jeh rog sog nahee satr saadh ||5||125||

Which is without ailment sorrow enemy and a saintly friend! 5. 125


ਜਿਹ ਤ੍ਰਾਸ ਵਾਸ ਨਹੀ ਦੇਹ ਨਾਸ ॥

जिह त्रास वास नही देह नास ॥

jeh traas vaas nahee dheh naas ||

Which never remains in fear and whose body is Indestructible!

ਜਿਹ ਆਦਿ ਅੰਤ ਨਹੀ ਰੂਪ ਰਾਸਿ ॥

जिह आदि अंत नही रूप रासि ॥

jeh aadh a(n)t nahee roop raas ||

Which has no beginning no end no form and no outlay!

ਜਿਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨਹੀ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ॥

जिह रोग सोग नही जोग जुगति ॥

jeh rog sog nahee jog jugat ||

Which has no ailment sorrow and no device of Yoga!

ਜਿਹ ਤ੍ਰਾਸ ਆਸ ਨਹੀ ਭੂਮਿ ਭੁਗਤਿ ॥੬॥੧੨੬॥

जिह त्रास आस नही भूमि भुगति ॥६॥१२६॥

jeh traas aas nahee bhoom bhugat ||6||126||

Which has no fear no hope and no earthly enjoyment! 6. 126


ਜਿਹ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਕਟਿਓ ਨ ਅੰਗ ॥

जिह काल बिआल कटिओ न अंग ॥

jeh kaal biaal kaTio na a(n)g ||

Thou art That whose bodily limb hath never been stung by the serpent of death!

ਅੱਛੈ ਸਰੂਪ ਅਖੈ ਅਭੰਗ ॥

अच्छै सरूप अखै अभंग ॥

a'chhai saroop akhai abha(n)g ||

Who is Unassailable Entity and Who is Indestructible and Imperishable!

ਜਿਹ ਨੇਤ ਨੇਤ ਉਚਰੰਤ ਬੇਦ ॥

जिह नेत नेत उचरंत बेद ॥

jeh net net uchara(n)t bedh ||

Whom the Vedas call ‘Neti Neti’ (Not this not this) and infinite!

ਜਿਹ ਅਲਖ ਰੂਪ ਕੱਥਤ ਕਤੇਬ ॥੭॥੧੨੭॥

जिह अलख रूप कत्थत कतेब ॥७॥१२७॥

jeh alakh roop ka'that kateb ||7||127||

Whom the Semitic Scriptures call Incompre-hensible! 7. 127


ਜਿਹ ਅਲਖ ਰੂਪ ਆਸਨ ਅਡੋਲ ॥

जिह अलख रूप आसन अडोल ॥

jeh alakh roop aasan addol ||

Whose Form is Unknowable and Whose Seat is stable!

ਜਿਹ ਅਮਿਤ ਤੇਜ ਅਛੈ ਅਤੋਲ ॥

जिह अमित तेज अछै अतोल ॥

jeh amit tej achhai atol ||

Whose light is unlimited and who is Invincible and Unweighable!

ਜਿਹ ਧਿਆਨ ਕਾਜ ਮੁਨਿ ਜਨ ਅਨੰਤ ॥

जिह धिआन काज मुनि जन अनंत ॥

jeh dhiaan kaaj mun jan ana(n)t ||

For Whose meditation and sight infinite sages !

ਕਈ ਕਲਪ ਜੋਗ ਸਾਧਤ ਦੁਰੰਤ ॥੮॥੧੨੮॥

कई कलप जोग साधत दुरंत ॥८॥१२८॥

kiee kalap jog saadhat dhura(n)t ||8||128||

Perform hard Yoga Practices for many kalpas (ages)! 8. 128


ਤਨ ਸੀਤ ਘਾਮ ਬਰਖਾ ਸਹੰਤ ॥

तन सीत घाम बरखा सहंत ॥

tan seet ghaam barakhaa saha(n)t ||

For Thy realization they endure cold heat and rain on their body!

ਕਈ ਕਲਪ ਏਕ ਆਸਨ ਬਿਤੰਤ ॥

कई कलप एक आसन बितंत ॥

kiee kalap ek aasan bita(n)t ||

For many ages they remain in the same posture!

ਕਈ ਜਤਨ ਜੋਗ ਬਿੱਦਿਆ ਬਿਚਾਰਿ ॥

कई जतन जोग बिद्दिआ बिचारि ॥

kiee jatan jog bi'dhiaa bichaar ||

They make many efforts and ruminate over the learning of Yoga!

ਸਾਧੰਤ ਤਦਪਿ ਪਾਵਤ ਨ ਪਾਰ ॥੯॥੧੨੯॥

साधंत तदपि पावत न पार ॥९॥१२९॥

saadha(n)t tadhap paavat na paar ||9||129||

They practice Yoga but still they cannot know Thy end! 9. 129


ਕਈ ਉਰਧ ਬਾਹ ਦੇਸਨ ਭ੍ਰਮੰਤ ॥

कई उरध बाह देसन भ्रमंत ॥

kiee uradh baeh dhesan bhrama(n)t ||

Many wander in several countries with raised arms!

ਕਈ ਉਰਧ ਮਧ ਪਾਵਕ ਝੁਲੰਤ ॥

कई उरध मध पावक झुलंत ॥

kiee uradh madh paavak jhula(n)t ||

Many burn their bodies upside down!

ਕਈ ਸਿੰਮਿ੍ਰਿਤ ਸਾਸਤ੍ਰ ਉਚਰੰਤ ਬੇਦ ॥

कई सिंमृित सासत्र उचरंत बेद ॥

kiee si(n)mrit saasatr uchara(n)t bedh ||

Many recite Smritis Shastras and Vedas!

ਕਈ ਕੋਕ ਕਾਬਿ ਕੱਥਤ ਕਤੇਬ ॥੧੦॥੧੩੦॥

कई कोक काबि कत्थत कतेब ॥१०॥१३०॥

kiee kok kaab ka'that kateb ||10||130||

Many go through Kok Shastras (pertaining to sex) other poetry books and Semitic Scriptures! 10. 130


ਕਈ ਅਗਨ ਹੋਤ੍ਰ ਕਈ ਪਉਨ ਅਹਾਰ ॥

कई अगन होत्र कई पउन अहार ॥

kiee agan hotr kiee paun ahaar ||

Many perform havan (fire-worship) and many subsist on air!

ਕਈ ਕਰਤ ਕੋਟ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਅਹਾਰ ॥

कई करत कोट मृत को अहार ॥

kiee karat koT mirat ko ahaar ||

Many a million eat clay!

ਕਈ ਕਰਤ ਸਾਕ ਪੈ ਪਤ੍ਰ ਭੱਛ ॥

कई करत साक पै पत्र भच्छ ॥

kiee karat saak pai patr bha'chh ||

May people eat green leaves!

ਨਹੀ ਤਦਪਿ ਦੇਵ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰੱਤਛ ॥੧੧॥੧੩੧॥

नही तदपि देव होवत प्रत्तछ ॥११॥१३१॥

nahee tadhap dhev hovat pra'tachh ||11||131||

Still the Lord does not manifest Himself to them! 11. 131


ਕਈ ਗੀਤ ਗਾਨ ਗੰਧਰਬ ਰੀਤ ॥

कई गीत गान गंधरब रीत ॥

kiee geet gaan ga(n)dharab reet ||

There are many song-tunes and observances of Gandharvas!

ਕਈ ਬੇਦ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਿਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ॥

कई बेद सासत्र बिदिआ प्रतीत ॥

kiee bedh saasatr bidhiaa prateet ||

There are many who are absorbed in the learning of Vedas and Shastras!

ਕਹੂੰ ਬੇਦ ਰੀਤਿ ਜੱਗ ਆਦਿ ਕਰਮ ॥

कहूँ बेद रीति जग्ग आदि करम ॥

kahoo(n) bedh reet ja'g aadh karam ||

Somewhere Yagyas (sacrifices) are performed according to the Vedic injunctions!

ਕਹੂੰ ਅਗਨ ਹੋਤ੍ਰ ਕਹੂੰ ਤੀਰਥ ਧਰਮ ॥੧੨॥੧੩੨॥

कहूँ अगन होत्र कहूँ तीरथ धरम ॥१२॥१३२॥

kahoo(n) agan hotr kahoo(n) teerath dharam ||12||132||

Somewhere havens are performed and somewhere at pilgrim-stations the befitting rituals are being followed! 12. 132


ਕਈ ਦੇਸ ਦੇਸ ਭਾਖਾ ਰਟੰਤ ॥

कई देस देस भाखा रटंत ॥

kiee dhes dhes bhaakhaa raTa(n)t ||

Many speak languages of different countries!

ਕਈ ਦੇਸ ਦੇਸ ਬਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੰਤ ॥

कई देस देस बिदिआ पड़्हंत ॥

kiee dhes dhes bidhiaa paRha(n)t ||

Many study the learning of various countries! Many study the learning of various countries

ਕਈ ਕਰਤ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤਨ ਬਿਚਾਰ ॥

कई करत भाँत भाँतन बिचार ॥

kiee karat bhaa(n)t bhaa(n)tan bichaar ||

Many ruminate over several types of philosophies!

ਨਹੀ ਨੈਕੁ ਤਾਸੁ ਪਾਯਤ ਨ ਪਾਰ ॥੧੩॥੧੩੩॥

नही नैकु तासु पायत न पार ॥१३॥१३३॥

nahee naik taas paayat na paar ||13||133||

Still they cannot comprehend even a little of the Lord! 13. 133


ਕਈ ਤੀਰਥ ਤੀਰਥ ਭਰਮਤ ਸੁ ਭਰਮ ॥

कई तीरथ तीरथ भरमत सु भरम ॥

kiee teerath teerath bharamat su bharam ||

Many wander away on various pilgrim-stations in delusion!

ਕਈ ਅਗਨ ਹੋਤ੍ਰ ਕਈ ਦੇਵ ਕਰਮ ॥

कई अगन होत्र कई देव करम ॥

kiee agan hotr kiee dhev karam ||

Some perform havens and some perform rituals to please gods!

ਕਈ ਕਰਤ ਬੀਰ ਬਿਦਿਆ ਬਿਚਾਰ ॥

कई करत बीर बिदिआ बिचार ॥

kiee karat beer bidhiaa bichaar ||

Some pay consideration to the learning of warfare!

ਨਹੀਂ ਤਦਪ ਤਾਸੁ ਪਾਯਤ ਨ ਪਾਰ ॥੧੪॥੧੩੪॥

नहीं तदप तासु पायत न पार ॥१४॥१३४॥

nahee(n) tadhap taas paayat na paar ||14||134||

Still they cannot comprehend of the Lord! 14. 134


ਕਹੂੰ ਰਾਜ ਰੀਤ ਕਹੂੰ ਜੋਗ ਧਰਮ ॥

कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम ॥

kahoo(n) raaj reet kahoo(n) jog dharam ||

Somewhere royal discipline is being followed and somewhere the discipline of Yoga!

ਕਈ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਉਚਰਤ ਸੁ ਕਰਮ ॥

कई सिंमृति सासत्र उचरत सु करम ॥

kiee si(n)mirat saasatr ucharat su karam ||

Many perform the recitation of Smritis and Shastras!

ਨਿਉਲੀ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਹੂੰ ਹਸਤ ਦਾਨ ॥

निउली आदि करम कहूँ हसत दान ॥

niaulee aadh karam kahoo(n) hasat dhaan ||

Somewhere Yogic Karmas including neoli (purgation of intestines) are being practiced and somewhere elephants are being given as gifts!

ਕਹੂੰ ਅਸ੍ਵਮੇਧ ਮਖ ਕੋ ਬਖਾਨ ॥੧੫॥੧੩੫॥

कहूँ अस्वमेध मख को बखान ॥१५॥१३५॥

kahoo(n) asavaimedh makh ko bakhaan ||15||135||

Somewhere the horse sacrifices are being performed and their merits are being related! 15. 135


ਕਹੂੰ ਕਰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਦਿਆ ਬਿਚਾਰ ॥

कहूँ करत ब्रहम बिदिआ बिचार ॥

kahoo(n) karat braham bidhiaa bichaar ||

Somewhere the Brahmins are holding discussions about Theology!

ਕਹੂੰ ਜੋਗ ਰੀਤ ਕਹੂੰ ਬ੍ਰਿੱਧ ਚਾਰ ॥

कहूँ जोग रीत कहूँ बृद्ध चार ॥

kahoo(n) jog reet kahoo(n) bira'dh chaar ||

Somewhere the Yogic methods are being practiced and somewhere the four stages of life are being followed!

ਕਹੂੰ ਕਰਤ ਜੱਛ ਗੰਧ੍ਰਬ ਗਾਨ ॥

कहूँ करत जच्छ गंध्रब गान ॥

kahoo(n) karat ja'chh ga(n)dhrab gaan ||

Somewhere the Yaksha and Gandharvas sing!

ਕਹੂੰ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਹੂੰ ਅਰਘ ਦਾਨ ॥੧੬॥੧੩੬॥

कहूँ धूप दीप कहूँ अरघ दान ॥१६॥१३६॥

kahoo(n) dhoop dheep kahoo(n) aragh dhaan ||16||136||

Somewhere the offerings of incense earthen lamps and libations are made! 16. 136


ਕਹੂੰ ਪਿਤ੍ਰ ਕਰਮ ਕਹੂੰ ਬੇਦ ਰੀਤ ॥

कहूँ पित्र करम कहूँ बेद रीत ॥

kahoo(n) pitr karam kahoo(n) bedh reet ||

Somewhere karmas are performed for the manes and somewhere the Vedic injunctions are followed!

ਕਹੂੰ ਨ੍ਰਿਤ ਨਾਚ ਕਹੂੰ ਗਾਨ ਗੀਤ ॥

कहूँ नृत नाच कहूँ गान गीत ॥

kahoo(n) nirat naach kahoo(n) gaan geet ||

Somewhere the dances are accomplished and somewhere songs are sung!

ਕਹੂੰ ਕਰਤ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤ ਉਚਾਰ ॥

कहूँ करत सासत्र सिंमृत उचार ॥

kahoo(n) karat saasatr si(n)mirat uchaar ||

Somewhere the Shastras and Smritis are recited!

ਕਈ ਭਜਤ ਏਕ ਪਗ ਨਿਰਾਧਾਰ ॥੧੭॥੧੩੭॥

कई भजत एक पग निराधार ॥१७॥१३७॥

kiee bhajat ek pag niraadhaar ||17||137||

May pray stading on a single foot! 17. 137


ਕਈ ਨੇਹ ਦੇਹ ਕਈ ਗੇਹ ਵਾਸ ॥

कई नेह देह कई गेह वास ॥

kiee neh dheh kiee geh vaas ||

Many are attached to their bodies and many reside in their homes!

ਕਈ ਭ੍ਰਮਤ ਦੇਸ ਦੇਸਨ ਉਦਾਸ ॥

कई भ्रमत देस देसन उदास ॥

kiee bhramat dhes dhesan udhaas ||

Many wander in various countries as hermits!

ਕਈ ਜਲ ਨਿਵਾਸ ਕਈ ਅਗਨਿ ਤਾਪ ॥

कई जल निवास कई अगनि ताप ॥

kiee jal nivaas kiee agan taap ||

Many live in water and many endure the heat of fire!

ਕਈ ਜਪਤ ਉਰਧ ਲਟਕੰਤ ਜਾਪ ॥੧੮॥੧੩੮॥

कई जपत उरध लटकंत जाप ॥१८॥१३८॥

kiee japat uradh laTaka(n)t jaap ||18||138||

Many worship the Lord with face upside down! 18. 138


ਕਈ ਕਰਤ ਜੋਗ ਕਲਪੰ ਪ੍ਰਜੰਤ ॥

कई करत जोग कलपं प्रजंत ॥

kiee karat jog kalapa(n) praja(n)t ||

Many practice Yoga for various kalpas (ages)!

ਨਹੀ ਤਦਪਿ ਤਾਸ ਪਾਯਤ ਨ ਅੰਤ ॥

नही तदपि तास पायत न अंत ॥

nahee tadhap taas paayat na a(n)t ||

Still they cannot know the Lord’s end!

ਕਈ ਕਰਤ ਕੋਟ ਬਿੱਦਿਆ ਬਿਚਾਰ ॥

कई करत कोट बिद्दिआ बिचार ॥

kiee karat koT bi'dhiaa bichaar ||

Many a million indulge in the study of sciences!

ਨਹੀ ਤਦਪਿ ਦਿਸਟਿ ਦੇਖੇ ਮੁਰਾਰ ॥੧੯॥੧੩੯॥

नही तदपि दिसटि देखे मुरार ॥१९॥१३९॥

nahee tadhap dhisaT dhekhe muraar ||19||139||

Still they cannot behold the Sight of the Lord! 19. 139


ਬਿਨ ਭਗਤਿ ਸਕਤਿ ਨਹੀ ਪਰਤ ਪਾਨ ॥

बिन भगति सकति नही परत पान ॥

bin bhagat sakat nahee parat paan ||

Without the power of devotion they cannot realise the Lord!

ਬਹੁ ਕਰਤ ਹੋਮ ਅਰੁ ਜੱਗ ਦਾਨ ॥

बहु करत होम अरु जग्ग दान ॥

bahu karat hom ar ja'g dhaan ||

Though they perform havens hold Yagyas (sacrifices) and offer charities!

ਬਿਨੁ ਏਕ ਨਾਮੁ ਇਕ ਚਿੱਤ ਲੀਨ ॥

बिनु एक नामु इक चित्त लीन ॥

bin ek naam ik chi't leen ||

Without the single-minded absorption in he Lord’s Name !

ਫੋਕਟੋ ਸਰਬ ਧਰਮਾ ਬਿਹੀਨ ॥੨੦॥੧੪੦॥

फोकटो सरब धरमा बिहीन ॥२०॥१४०॥

fokaTo sarab dharamaa biheen ||20||140||

All the religious rituals are useless! 20. 140


ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਤੋਟਕ ਛੰਦ ॥

त्व प्रसादि ॥ तोटक छंद ॥

tavai prasaadh || toTak chha(n)dh ||

BY THY GRACE TOTAK STANZA!


ਜਯ ਜੰਪਤ ਜੁੱਗਣ ਜੂਹ ਜੁਅੰ ॥

जय जंपत जुग्गण जूह जुअं ॥

jay ja(n)pat ju'gan jooh jua(n) ||

Gather ye together and shout victory to that Lord!

ਭੈ ਕੰਪਹਿ ਮੇਰੁ ਪਯਾਲ ਭੁਅੰ ॥

भै कंपहि मेरु पयाल भुअं ॥

bhai ka(n)peh mer payaal bhua(n) ||

In whose Fear tremble the heaven nether-world and the earth!

ਤਪ ਤਾਪਸ ਸਰਬ ਜਲੇ ਰੁ ਥਲੰ ॥

तप तापस सरब जले रु थलं ॥

tap taapas sarab jale r thala(n) ||

For whose realization all the ascetics of water and land perform austerities!

ਧੰਨਿ ਉਚਰਤ ਇੰਦ੍ਰ ਕੁਬੇਰ ਬਲੰ ॥੧॥੧੪੧॥

धंनि उचरत इंद्र कुबेर बलं ॥१॥१४१॥

dha(n)n ucharat i(n)dhr kuber bala(n) ||1||141||

To Whom Indra Kuber and king Bal hail ! 1. 141


ਅਨਖੇਦ ਸਰੂਪ ਅਭੇਦ ਅਭਿਅੰ ॥

अनखेद सरूप अभेद अभिअं ॥

anakhedh saroop abhedh abhia(n) ||

He is Griefless Entity Indiscriminate and Fearless!

ਅਨਖੰਡ ਅਭੂਤ ਅਛੇਦ ਅਛਿਅੰ ॥

अनखंड अभूत अछेद अछिअं ॥

anakha(n)dd abhoot achhedh achhia(n) ||

He is Indivisible Elementless Invincible and Indestructible!

ਅਨਕਾਲ ਅਪਾਲ ਦਇਆਲ ਸੁਅੰ ॥

अनकाल अपाल दइआल सुअं ॥

anakaal apaal dhiaal sua(n) ||

He is Deathless Patronless Beneficent and Self-Existent !

ਜਿਹ ਠਟੀਅੰ ਮੇਰ ਆਕਾਸ ਭੁਅੰ ॥੨॥੧੪੨॥

जिह ठटीअं मेर आकास भुअं ॥२॥१४२॥

jeh ThaTeea(n) mer aakaas bhua(n) ||2||142||

Who hath established Sumeru Heaven and Earth! 2. 142


ਅਨਖੰਡ ਅਮੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਰੰ ॥

अनखंड अमंड प्रचंड नरं ॥

anakha(n)dd ama(n)dd pracha(n)dd nara(n) ||

He is non-divisible non-stable and Mighty Purusha !

ਜਿਹ ਰਚੀਅੰ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਬਰੰ ॥

जिह रचीअं देव अदेव बरं ॥

jeh racheea(n) dhev adhev bara(n) ||

Who hath Created great gods and demons!

ਸਭ ਕੀਨੀ ਦੀਨ ਜਮੀਨੁ ਜਮਾਂ ॥

सभ कीनी दीन जमीनु जमाँ ॥

sabh keenee dheen jameen jamaa(n) ||

Who hath Created both Earth and Sky!

ਜਿਹ ਰਚੀਅੰ ਸਰਬ ਮਕੀਨੁ ਮਕਾਂ ॥੩॥੧੪੩॥

जिह रचीअं सरब मकीनु मकाँ ॥३॥१४३॥

jeh racheea(n) sarab makeen makaa(n) ||3||143||

Who hath Created all the Universe and the objects of the universe! 3. 143


ਜਿਹ ਰਾਗ ਨ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਰੁਖੰ ॥

जिह राग न रूप न रेख रुखं ॥

jeh raag na roop na rekh rukha(n) ||

He has no affection for any form sign of face!

ਜਿਹ ਤਾਪ ਨ ਸ੍ਰਾਪ ਨ ਸੋਕ ਸੁਖੰ ॥

जिह ताप न स्राप न सोक सुखं ॥

jeh taap na sraap na sok sukha(n) ||

He is without any effect of heat and curse and without grief and comfort!

ਜਿਹ ਰੋਗ ਨ ਸੋਗ ਨ ਭੋਗ ਭੁਯੰ ॥

जिह रोग न सोग न भोग भुयं ॥

jeh rog na sog na bhog bhuya(n) ||

He is without ailment sorrow enjoyment and fear!

ਜਿਹ ਖੇਦ ਨ ਭੇਦ ਨ ਛੇਦ ਛਯੰ ॥੪॥੧੪੪॥

जिह खेद न भेद न छेद छयं ॥४॥१४४॥

jeh khedh na bhedh na chhedh chhaya(n) ||4||144||

He is without pain without contrast without jealousy without thirst! 4. 144


ਜਿਹ ਜਾਤਿ ਨ ਪਾਤਿ ਨ ਮਾਤ ਪਿਤੰ ॥

जिह जाति न पाति न मात पितं ॥

jeh jaat na paat na maat pita(n) ||

He is without caste without caste without lineage without mother and father!

ਜਿਹ ਰਚੀਅੰ ਛਤ੍ਰੀ ਛਤ੍ਰ ਛਿਤੰ ॥

जिह रचीअं छत्री छत्र छितं ॥

jeh racheea(n) chhatree chhatr chhita(n) ||

He hast Created the Kshatriya warriors under royal canopies on the earth!

ਜਿਹ ਰਾਗ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੋਗ ਭਣੰ ॥

जिह राग न रेख न रोग भणं ॥

jeh raag na rekh na rog bhana(n) ||

He is said to be without affection without lineage and ailment!

ਜਿਹ ਦ੍ਵੈਖ ਨ ਦਾਗ ਨ ਦੋਖ ਗਣੰ ॥੫॥੧੪੫॥

जिह द्वैख न दाग न दोख गणं ॥५॥१४५॥

jeh dhavaikh na dhaag na dhokh gana(n) ||5||145||

He is considered without blemish stain and malice! 5. 145


ਜਿਹ ਅੰਡਹਿ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਚਿਓ ॥

जिह अंडहि ते ब्रहिमंड रचिओ ॥

jeh a(n)ddeh te brahima(n)dd rachio ||

He hath Created the Universe out of he Comic Egg!

ਦਿਸ ਚਾਰ ਕਰੀ ਨਵ ਖੰਡ ਸਚਿਓ ॥

दिस चार करी नव खंड सचिओ ॥

dhis chaar karee nav kha(n)dd sachio ||

He hath Created forteen worlds and nine regions!

ਰਜ ਤਾਮਸ ਤੇਜ ਅਤੇਜ ਕੀਓ ॥

रज तामस तेज अतेज कीओ ॥

raj taamas tej atej keeo ||

He hath Created Rajas (activity) Tamas (morbidity) light and darkness!

ਅਨਭਉ ਪਦ ਆਪ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੀਓ ॥੬॥੧੪੬॥

अनभउ पद आप प्रचंड लीओ ॥६॥१४६॥

anabhau padh aap pracha(n)dd leeo ||6||146||

And he Himself manifested His Mighty Resplendent Form! 6. 146


ਸ੍ਰਿਅ ਸਿੰਧੁਰ ਬਿੰਧ ਨਗਿੰਧ ਨਗੰ ॥

सृअ सिंधुर बिंध नगिंध नगं ॥

sria si(n)dhur bi(n)dh nagi(n)dh naga(n) ||

He Created the ocean Vindhyachal mountain and Sumeru mountain!

ਸ੍ਰਿਅ ਜੱਛ ਗੰਧਰਬ ਫਣਿੰਦ ਭੁਜੰ ॥

सृअ जच्छ गंधरब फणिंद भुजं ॥

sria ja'chh ga(n)dharab fani(n)dh bhuja(n) ||

He Created Yakshas Gandharvas Sheshanagas and serpents!

ਰਚ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਅਭੇਵ ਨਰੰ ॥

रच देव अदेव अभेव नरं ॥

rach dhev adhev abhev nara(n) ||

He created the Indiscriminate gods demons and men!

ਨਰਪਾਲ ਨ੍ਰਿਪਾਲ ਕਰਾਲ ਤ੍ਰਿਗੰ ॥੭॥੧੪੭॥

नरपाल नृपाल कराल तृगं ॥७॥१४७॥

narapaal nirapaal karaal tiraga(n) ||7||147||

He Created kings and the great crawling and dredful beings! 7. 147


ਕਈ ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਭੁਜੰਗ ਨਰੰ ॥

कई कीट पतंग भुजंग नरं ॥

kiee keeT pata(n)g bhuja(n)g nara(n) ||

He Created many worms moths serpents and men!

ਰਚਿ ਅੰਡਜ ਸੇਤਜ ਉੱਤਭੁਜੰ ॥

रचि अंडज सेतज उत्तभुजं ॥

rach a(n)ddaj setaj u'tabhuja(n) ||

He Created many beings of the divisions of creation including Andaja Suetaja and Uddhihibhijja!

ਕੀਏ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਸਰਾਧ ਪਿਤੰ ॥

कीए देव अदेव सराध पितं ॥

ke'ee dhev adhev saraadh pita(n) ||

He Created the gods demons Shradha (funeral rites) and manes!

ਅਨਖੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਤੰ ॥੮॥੧੪੮॥

अनखंड प्रताप प्रचंड गतं ॥८॥१४८॥

anakha(n)dd prataap pracha(n)dd gata(n) ||8||148||

His Glory is Unassailable and His Gait is Supremely Speedy! 8. 148


ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਿ ਨ ਪਾਤਿ ਨ ਜੋਤਿ ਜੁਤੰ ॥

प्रभ जाति न पाति न जोति जुतं ॥

prabh jaat na paat na jot juta(n) ||

He is without caste and lineage and as Light He is united with all!

ਜਿਹ ਤਾਤ ਨ ਮਾਤ ਨ ਭ੍ਰਾਤ ਸੁਤੰ ॥

जिह तात न मात न भ्रात सुतं ॥

jeh taat na maat na bhraat suta(n) ||

He is without father mother brother and son!

ਜਿਹ ਰੋਗ ਨ ਸੋਗ ਨ ਭੋਗ ਭੁਅੰ ॥

जिह रोग न सोग न भोग भुअं ॥

jeh rog na sog na bhog bhua(n) ||

He is without ailment and sorrow He is not absorbed in enjoyments!

ਜਿਹ ਜੰਪਹਿ ਕਿੰਨਰ ਜੱਛ ਜੁਅੰ ॥੯॥੧੪੯॥

जिह जंपहि किंनर जच्छ जुअं ॥९॥१४९॥

jeh ja(n)peh ki(n)nar ja'chh jua(n) ||9||149||

To him the Yakshas and Kinnars unitedly meditate! 9. 149


ਨਰ ਨਾਰਿ ਨਿਪੁੰਸਕ ਜਾਹਿ ਕੀਏ ॥

नर नारि निपुँसक जाहि कीए ॥

nar naar nipu(n)sak jaeh ke'ee ||

He hath Created men women and eunuchs!

ਗਣ ਕਿੰਨਰ ਜੱਛ ਭੁਜੰਗ ਦੀਏ ॥

गण किंनर जच्छ भुजंग दीए ॥

gan ki(n)nar ja'chh bhuja(n)g dhe'ee ||

He hath Created Yakshas Kinnars Ganas and serpents!

ਗਜਿ ਬਾਜਿ ਰਥਾਦਿਕ ਪਾਂਤਿ ਗਣੰ ॥

गजि बाजि रथादिक पाँति गणं ॥

gaj baaj rathaadhik paa(n)t gana(n) ||

He hath Created elephants horses chariots etc including footmen!

ਭਵ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਤੁਅੰ ॥੧੦॥੧੫੦॥

भव भूत भविक्ख भवान तुअं ॥१०॥१५०॥

bhav bhoot bhavi'kh bhavaan tua(n) ||10||150||

O Lord! Thou hast also Created the Past Present and Future! 10. 150


ਜਿਹ ਅੰਡਜ ਸੇਤਜ ਜੇਰਰਜੰ ॥

जिह अंडज सेतज जेररजं ॥

jeh a(n)ddaj setaj jeraraja(n) ||

He hath Created all the Beings of the divisions of Creation including Andaja Svetaja and Jeruja!

ਰਚਿ ਭੂਮ ਅਕਾਸ ਪਤਾਲ ਜਲੰ ॥

रचि भूम अकास पताल जलं ॥

rach bhoom akaas pataal jala(n) ||

He hath Created the Earth Sky nether-world and water!

ਰਚਿ ਪਾਵਕ ਪਉਣ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲੀ ॥

रचि पावक पउण प्रचंड बली ॥

rach paavak paun pracha(n)dd balee ||

He hath Created the powerful elements like fire and air!

ਬਨ ਜਾਸੁ ਕੀਓ ਫਲ ਫੂਲ ਕਲੀ ॥੧੧॥੧੫੧॥

बन जासु कीओ फल फूल कली ॥११॥१५१॥

ban jaas keeo fal fool kalee ||11||151||

He hath Created the forest fruit flower and bud! 11. 151


ਭੂਅ ਮੇਰ ਅਕਾਸ ਨਿਵਾਸ ਛਿਤੰ ॥

भूअ मेर अकास निवास छितं ॥

bhooa mer akaas nivaas chhita(n) ||

He hath Created the Earth Sumeru mountain and the sky the Earth hath been made the abode for living!

ਰਚਿ ਰੋਜ ਇਕਾਦਸ ਚੰਦ੍ਰ ਬ੍ਰਿਤੰ ॥

रचि रोज इकादस चंद्र बृतं ॥

rach roj ikaadhas cha(n)dhr birata(n) ||

The Muslim fasts and the Ekadashi fast hath been associated with the moon!

ਦੁਤਿ ਚੰਦ ਦਿਨੀ ਸਹਿ ਦੀਪ ਦਈ ॥

दुति चंद दिनी सहि दीप दई ॥

dhut cha(n)dh dhinee seh dheep dhiee ||

The lamps of moon and sun have been Created!

ਜਿਹ ਪਾਵਕ ਪੌਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਈ ॥੧੨॥੧੫੨॥

जिह पावक पौन प्रचंड मई ॥१२॥१५२॥

jeh paavak pauan pracha(n)dd miee ||12||152||

And the Powerful elements of fire and air have been Created! 12. 152


ਜਿਹ ਖੰਡ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਏ ॥

जिह खंड अखंड प्रचंड कीए ॥

jeh kha(n)dd akha(n)dd pracha(n)dd ke'ee ||

He hath Created the indivisible sky with Sun within it!

ਜਿਹ ਛਤ੍ਰ ਉਪਾਇ ਛਿਪਾਇ ਦੀਏ ॥

जिह छत्र उपाइ छिपाइ दीए ॥

jeh chhatr upai chhipai dhe'ee ||

He hath Created the stars and concealed them within Sun’s Light!

ਜਿਹ ਲੋਕ ਚਤੁਰ ਦਸ ਚਾਰ ਰਚੇ ॥

जिह लोक चतुर दस चार रचे ॥

jeh lok chatur dhas chaar rache ||

He hath Created the fourteen beautiful worlds!

ਗਣ ਗੰਧ੍ਰਬ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਸਚੇ ॥੧੩॥੧੫੩॥

गण गंध्रब देव अदेव सचे ॥१३॥१५३॥

gan ga(n)dhrab dhev adhev sache ||13||153||

And hath also Created Ganas Gandharvas gods and demons! 13. 153


ਅਨਧੂਤ ਅਭੂਤ ਅਛੂਤ ਮਤੰ ॥

अनधूत अभूत अछूत मतं ॥

anadhoot abhoot achhoot mata(n) ||

He is Immaculate Elementless with unpolluted intellect!

ਅਨਗਾਧ ਅਬ੍ਯਾਧ ਅਨਾਦਿ ਗਤੰ ॥

अनगाध अब्याध अनादि गतं ॥

anagaadh abayaadh anaadh gata(n) ||

He is Unfathomable without malady and is active from Eternity!

ਅਨਖੇਦ ਅਭੇਦ ਅਛੇਦ ਨਰੰ ॥

अनखेद अभेद अछेद नरं ॥

anakhedh abhedh achhedh nara(n) ||

He is without anguish without difference and Unassailable Purusha!

ਜਿਹ ਚਾਰ ਚਤ੍ਰ ਦਿਸ ਚਕ੍ਰ ਫਿਰੰ ॥੧੪॥੧੫੪॥

जिह चार चत्र दिस चक्र फिरं ॥१४॥१५४॥

jeh chaar chatr dhis chakr fira(n) ||14||154||

His discus rotes over all the fourteen worlds! 14. 154


ਜਿਹ ਰਾਗ ਨ ਰੰਗ ਨ ਰੇਖ ਰੁਗੰ ॥

जिह राग न रंग न रेख रुगं ॥

jeh raag na ra(n)g na rekh ruga(n) ||

He is without affection colour and without any mark!

ਜਿਹ ਸੋਗ ਨ ਭੋਗ ਨ ਜੋਗ ਜੁਗੰ ॥

जिह सोग न भोग न जोग जुगं ॥

jeh sog na bhog na jog juga(n) ||

He is without sorrow enjoyment and association with Yoga!

ਭੂਅ ਭੰਜਨ ਗੰਜਨ ਆਦਿ ਸਿਰੰ ॥

भूअ भंजन गंजन आदि सिरं ॥

bhooa bha(n)jan ga(n)jan aadh sira(n) ||

He is the Destroyer of the Earth and the Primal Creator!

ਜਿਹ ਬੰਦਤ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਨਰੰ ॥੧੫॥੧੫੫॥

जिह बंदत देव अदेव नरं ॥१५॥१५५॥

jeh ba(n)dhat dhev adhev nara(n) ||15||155||

The gods demons and men all make obeisance to Him! 15. 155


ਗਣ ਕਿੰਨਰ ਜੱਛ ਭੁਜੰਗ ਰਚੇ ॥

गण किंनर जच्छ भुजंग रचे ॥

gan ki(n)nar ja'chh bhuja(n)g rache ||

He Created Ganas Kinnars Yakshas and serpents!

ਮਣਿ ਮਾਣਿਕ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਸੁਚੇ ॥

मणि माणिक मोती लाल सुचे ॥

man maanik motee laal suche ||

He Created the gems rubies pearls and jewels!

ਅਨਭੰਜ ਪ੍ਰਭਾ ਅਨਗੰਜ ਬ੍ਰਿਤੰ ॥

अनभंज प्रभा अनगंज बृतं ॥

anabha(n)j prabhaa anaga(n)j birata(n) ||

His Glory is Unassailable and His account is Eternal!

ਜਿਹ ਪਾਰ ਨ ਪਾਵਤ ਪੂਰ ਮਤੰ ॥੧੬॥੧੫੬॥

जिह पार न पावत पूर मतं ॥१६॥१५६॥

jeh paar na paavat poor mata(n) ||16||156||

No one of perfect wisdom could know His Limits! 16. 156


ਅਨਖੰਡ ਸਰੂਪ ਅਡੰਡ ਪ੍ਰਭਾ ॥

अनखंड सरूप अडंड प्रभा ॥

anakha(n)dd saroop adda(n)dd prabhaa ||

His is the Invincible Entity and His Glory is Unpunishable!

ਜੈ ਜੰਪਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਭਾ ॥

जै जंपत बेद पुरान सभा ॥

jai ja(n)pat bedh puraan sabhaa ||

All the Vedas and Puranas hail Him!

ਜਿਹ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਅਨੰਤ ਕਹੈ ॥

जिह बेद कतेब अनंत कहै ॥

jeh bedh kateb ana(n)t kahai ||

The Vedas and Katebs (Semitic Scriptures) call Him Infinite!

ਜਿਹ ਭੂਤ ਅਭੂਤ ਨ ਭੇਦ ਲਹੈ ॥੧੭॥੧੫੭॥

जिह भूत अभूत न भेद लहै ॥१७॥१५७॥

jeh bhoot abhoot na bhedh lahai ||17||157||

The Gross and Subtle both could not know His Secret! 17. 157


ਜਿਹ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਜਪੈ ॥

जिह बेद पुरान कतेब जपै ॥

jeh bedh puraan kateb japai ||

The Vedas Puranas and Katebs pray to Him!

ਸੁਤਸਿੰਧੁ ਅਧੋ ਮੁਖ ਤਾਪ ਤਪੈ ॥

सुतसिंधु अधो मुख ताप तपै ॥

sutasi(n)dh adho mukh taap tapai ||

The son of ocean ie moon with face upside down performs austerities for His realization!

ਕਈ ਕਲਪਨ ਲੌ ਤਪ ਤਾਪ ਕਰੈ ॥

कई कलपन लौ तप ताप करै ॥

kiee kalapan lau tap taap karai ||

He performs austerities for many kalpas (ages) !

ਨਹੀ ਨੈਕੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਪਾਨ ਪਰੈ ॥੧੮॥੧੫੮॥

नही नैकु कृपा निधि पान परै ॥१८॥१५८॥

nahee naik kirapaa nidh paan parai ||18||158||

Still the Merciful Lord is not realized by him even for a short while! 18. 158


ਜਿਹ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਸਭੈ ਤਜਿ ਹੈ ॥

जिह फोकट धरम सभै तजि है ॥

jeh fokaT dharam sabhai taj hai ||

Those who forsake all the fake religions !

ਇਕ ਚਿੱਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਕੋ ਜਪਿ ਹੈਂ ॥

इक चित्त कृपा निधि को जपि हैं ॥

eik chi't kirapaa nidh ko jap hai(n) ||

And meditate on the Merciful Lord single-mindedly !

ਤੇਊ ਯਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੋ ਤਰ ਹੈਂ ॥

तेऊ या भव सागर को तर हैं ॥

teuoo yaa bhav saagar ko tar hai(n) ||

They ferry across this dreadful world-ocean !

ਭਵ ਭੂਲ ਨ ਦੇਹਿ ਪੁਨਰ ਧਰ ਹੈਂ ॥੧੯॥੧੫੯॥

भव भूल न देहि पुनर धर हैं ॥१९॥१५९॥

bhav bhool na dheh punar dhar hai(n) ||19||159||

And never come again in human body even by mistake! 19. 159


ਇਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਕੋਟ ਬ੍ਰਤੀ ॥

इक नाम बिना नही कोट ब्रती ॥

eik naam binaa nahee koT bratee ||

Without One Lord’s Name one cannot be saved even by millions of fasts!

ਇਮ ਬੇਦ ਉਚਾਰਤ ਸਾਰਸੁਤੀ ॥

इम बेद उचारत सारसुती ॥

eim bedh uchaarat saarasutee ||

The Superb Shrutis (of the Vedas) declare thus!

ਜੋਊ ਵਾ ਰਸ ਕੇ ਚਸਕੇ ਰਸ ਹੈਂ ॥

जोऊ वा रस के चसके रस हैं ॥

jouoo vaa ras ke chasake ras hai(n) ||

Those who are absorbed with the ambrosia of the Name even by Mistake !

ਤੇਊ ਭੂਲ ਨ ਕਾਲ ਫੰਧਾ ਫਸਿ ਹੈਂ ॥੨੦॥੧੬੦॥

तेऊ भूल न काल फंधा फसि हैं ॥२०॥१६०॥

teuoo bhool na kaal fa(n)dhaa fas hai(n) ||20||160||

They will not be entrapped in he snare of death! 20. 160


ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ॥

त्व प्रसादि ॥ नराज छंद ॥

tavai prasaadh || naraaj chha(n)dh ||

BY THY GRACE. NARAAJ STANZA


ਅਗੰਜ ਆਦਿ ਦੇਵ ਹੈਂ ਅਭੰਜ ਭੰਜ ਜਾਨੀਐਂ ॥

अगंज आदि देव हैं अभंज भंज जानीऐं ॥

aga(n)j aadh dhev hai(n) abha(n)j bha(n)j jaaneeaai(n) ||

The Primal Lord is Eternal, He may be comprehended as the breaker of the Unbreakable.

ਅਭੂਤ ਭੂਤ ਹੈਂ ਸਦਾ ਅਗੰਜ ਗੰਜ ਮਾਨੀਐਂ ॥

अभूत भूत हैं सदा अगंज गंज मानीऐं ॥

abhoot bhoot hai(n) sadhaa aga(n)j ga(n)j maaneeaai(n) ||

He is ever both Gross and Subtle, He assails the Unassailable.

ਅਦੇਵ ਦੇਵ ਹੈਂ ਸਦਾ ਅਭੇਵ ਭੇਵ ਨਾਥ ਹੈਂ ॥

अदेव देव हैं सदा अभेव भेव नाथ हैं ॥

adhev dhev hai(n) sadhaa abhev bhev naath hai(n) ||

He is both god and demon, He is the Lord of both covert and overt.

ਸਮਸਤ ਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿਧਿ ਦਾ ਸਦੀਵ ਸਰਬ ਸਾਥ ਹੈਂ ॥੧॥੧੬੧॥

समसत सिद्ध बृधि दा सदीव सरब साथ हैं ॥१॥१६१॥

samasat si'dh biradh dhaa sadheev sarab saath hai(n) ||1||161||

He is the Donor of all powers and ever accompanies all. 1.161.


ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਨਾਥ ਹੈਂ ਅਭੰਜ ਭੰਜ ਹੈਂ ਸਦਾ ॥

अनाथ नाथ नाथ हैं अभंज भंज हैं सदा ॥

anaath naath naath hai(n) abha(n)j bha(n)j hai(n) sadhaa ||

He is the Patron of patronless and breaker of the Unbreakable.

ਅਗੰਜ ਗੰਜ ਗੰਜ ਹੈਂ ਸਦੀਵ ਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿਧਿ ਦਾ ॥

अगंज गंज गंज हैं सदीव सिद्ध बृधि दा ॥

aga(n)j ga(n)j ga(n)j hai(n) sadheev si'dh biradh dhaa ||

He is the Donor of treasure to treasureless and also Giver of power.

ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ਅਛਿੱਜ ਤੇਜ ਮਾਨੀਐਂ ॥

अनूप रूप सरूप हैं अछिज्ज तेज मानीऐं ॥

anoop roop saroop hai(n) achhi'j tej maaneeaai(n) ||

His form is unique and His Glory be considered invincible.

ਸਦੀਵ ਸਿੱਧ ਬੁਧਿ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੱਤ੍ਰ ਜਾਨੀਐਂ ॥੨॥੧੬੨॥

सदीव सिद्ध बुधि दा प्रताप पत्त्र जानीऐं ॥२॥१६२॥

sadheev si'dh budh dhaa prataap pa'tr jaaneeaai(n) ||2||162||

He is the chastiser of powers and is the Splendour-incarnate. 2.162.


ਨ ਰਾਗ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈਂ ਨ ਰੋਗ ਰਾਗ ਰੇਖ ਹੈਂ ॥

न राग रंग रूप हैं न रोग राग रेख हैं ॥

n raag ra(n)g roop hai(n) na rog raag rekh hai(n) ||

He is without affection, colour and form and without the ailment, attachment and sign.

ਅਦੋਖ ਅਦਾਗ ਅਦੱਗ ਹੈਂ ਅਭੂਤ ਅਭ੍ਰਮ ਅਭੇਖ ਹੈਂ ॥

अदोख अदाग अदग्ग हैं अभूत अभ्रम अभेख हैं ॥

adhokh adhaag adha'g hai(n) abhoot abhram abhekh hai(n) ||

He is devoid of blemish, stain and traud, He is without element, illusion and guise.

ਨ ਤਾਤ ਮਾਤ ਜਾਤ ਹੈਂ ਨ ਪਾਤਿ ਚਿਹਨ ਬਰਨ ਹੈਂ ॥

न तात मात जात हैं न पाति चिहन बरन हैं ॥

n taat maat jaat hai(n) na paat chihan baran hai(n) ||

He is without father, mother and caste and He is without lineage, mark and colour.

ਅਦੇਖ ਅਸੇਖ ਅਭੇਖ ਹੈਂ ਸਦੀਵ ਬਿੱਸੁ ਭਰਨ ਹੈਂ ॥੩॥੧੬੩॥

अदेख असेख अभेख हैं सदीव बिस्सु भरन हैं ॥३॥१६३॥

adhekh asekh abhekh hai(n) sadheev bi's bharan hai(n) ||3||163||

He is Imperceptible, perfect and guiseless and is always the Sustainer of the Universe. 3.163.


ਬਿਸ੍ਵੰਭਰ ਬਿਸੁਨਾਥ ਹੈਂ ਬਿਸੇਖ ਬਿਸ੍ਵ ਭਰਨ ਹੈਂ ॥

बिस्वंभर बिसुनाथ हैं बिसेख बिस्व भरन हैं ॥

bisavai(n)bhar bisunaath hai(n) bisekh bisavai bharan hai(n) ||

He is the Creator and Master of the Universe and especially its Sustainer.

ਜਿਮੀ ਜਮਾਨ ਕੇ ਬਿਖੈ ਸਦੀਵ ਕਰਮ ਭਰਮ ਹੈਂ ॥

जिमी जमान के बिखै सदीव करम भरम हैं ॥

jimee jamaan ke bikhai sadheev karam bharam hai(n) ||

Within the earth and the universe, He is always engaged in actions.

ਅਦ੍ਵੈਖ ਹੈਂ ਅਭੇਖ ਹੈਂ ਅਲੇਖ ਨਾਥ ਜਾਨੀਐਂ ॥

अद्वैख हैं अभेख हैं अलेख नाथ जानीऐं ॥

adhavaikh hai(n) abhekh hai(n) alekh naath jaaneeaai(n) ||

He is without malice, without guise, and is known as the Accountless Master.

ਸਦੀਵ ਸਰਬ ਠਉਰ ਮੈ ਬਿਸੇਖ ਆਨ ਮਾਨੀਐਂ ॥੪॥੧੬੪॥

सदीव सरब ठउर मै बिसेख आन मानीऐं ॥४॥१६४॥

sadheev sarab Thaur mai bisekh aan maaneeaai(n) ||4||164||

He may especially be considered abiding for ever in all the places. 4.164.


ਨ ਜੰਤ੍ਰ ਮੈ ਨ ਤੰਤ੍ਰ ਮੈ ਨ ਮੰਤ੍ਰ ਬਸਿ ਆਵਈ ॥

न जंत्र मै न तंत्र मै न मंत्र बसि आवई ॥

n ja(n)tr mai na ta(n)tr mai na ma(n)tr bas aaviee ||

He is not within Yantras and tantras, He cannot be brought under control through Mantras.

ਪੁਰਾਨ ਔ ਕੁਰਾਨ ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ ਕੈ ਬਤਾਵਈ ॥

पुरान औ कुरान नेति नेति कै बतावई ॥

puraan aau kuraan net net kai bataaviee ||

The Puranas and the Quran speak of Him as ‘Neti, Neti’ (infinite).

ਨ ਕਰਮ ਮੈ ਨ ਧਰਮ ਮੈ ਨ ਭਰਮ ਮੈ ਬਤਾਈਐ ॥

न करम मै न धरम मै न भरम मै बताईऐ ॥

n karam mai na dharam mai na bharam mai bataieeaai ||

He cannot be told within any Karmas, religions and illusions.

ਅਗੰਜ ਆਦਿ ਦੇਵ ਹੈ ਕਹੋ ਸੁ ਕੈਸ ਪਾਈਐ ॥੫॥੧੬੫॥

अगंज आदि देव है कहो सु कैस पाईऐ ॥५॥१६५॥

aga(n)j aadh dhev hai kaho su kais paieeaai ||5||165||

The Primal Lord is Indestructible, say, how can He be realized? 5.165.


ਜਿਮੀ ਜਮਾਨ ਕੇ ਬਿਖੈ ਸਮਸਤਿ ਏਕ ਜੋਤਿ ਹੈ ॥

जिमी जमान के बिखै समसति एक जोति है ॥

jimee jamaan ke bikhai samasat ek jot hai ||

Within all the earth and sky, there is only one Light.

ਨ ਘਾਟਿ ਹੈ ਨ ਬਾਢਿ ਹੈ ਨ ਘਾਟਿ ਬਾਢਿ ਹੋਤ ਹੈ ॥

न घाटि है न बाढि है न घाटि बाढि होत है ॥

n ghaaT hai na baadd hai na ghaaT baadd hot hai ||

Which neither decreases nor increases in any being, It never decreases or increases.

ਨ ਹਾਨ ਹੈ ਨ ਬਾਨ ਹੈ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਜਾਨੀਐ ॥

न हान है न बान है समान रूप जानीऐ ॥

n haan hai na baan hai samaan roop jaaneeaai ||

It is without decadence and without habit, it is known to have the same form.

ਮਕੀਨ ਔ ਮਕਾਨ ਅਪ੍ਰਮਾਨ ਤੇਜ ਮਾਨੀਐ ॥੬॥੧੬੬॥

मकीन औ मकान अप्रमान तेज मानीऐ ॥६॥१६६॥

makeen aau makaan apramaan tej maaneeaai ||6||166||

In all houses and places its unlimited brilliance is acknowledged. 6.166.


ਨ ਦੇਹ ਹੈ ਨ ਗੇਹ ਹੈ ਨ ਜਾਤਿ ਹੈ ਨ ਪਾਤਿ ਹੈ ॥

न देह है न गेह है न जाति है न पाति है ॥

n dheh hai na geh hai na jaat hai na paat hai ||

He hath no body, no home, no caste and no lineage.

ਨ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ ਨ ਮਿਤ੍ਰ ਹੈ ਨ ਤਾਤ ਹੈ ਨ ਮਾਤ ਹੈ ॥

न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है ॥

n ma(n)tr hai na mitr hai na taat hai na maat hai ||

He hath no minister, no friend, no father and no mother.

ਨ ਅੰਗ ਹੈ ਨ ਰੰਗ ਹੈ ਨ ਸੰਗ ਸਾਥ ਨੇਹ ਹੈ ॥

न अंग है न रंग है न संग साथ नेह है ॥

n a(n)g hai na ra(n)g hai na sa(n)g saath neh hai ||

He hath no limb, no colour, and hath no affection for a companion.

ਨ ਦੋਖ ਹੈ ਨ ਦਾਗ ਹੈ ਨ ਦ੍ਵੈਖ ਹੈ ਨ ਦੇਹ ਹੈ ॥੭॥੧੬੭॥

न दोख है न दाग है न द्वैख है न देह है ॥७॥१६७॥

n dhokh hai na dhaag hai na dhavaikh hai na dheh hai ||7||167||

He hath no blemish, no stain, no malice and no body.7.167.


ਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨ ਸ੍ਯਾਰ ਹੈ ਨ ਰਾਉ ਹੈ ਨ ਰੰਕ ਹੈ ॥

न सिंघ है न स्यार है न राउ है न रंक है ॥

n si(n)gh hai na sayaar hai na raau hai na ra(n)k hai ||

He is neither a lion, nor a jackal, nor a king nor a poor.

ਨ ਮਾਨ ਹੈ ਨ ਮਉਤ ਹੈ ਨ ਸਾਕ ਹੈ ਨ ਸੰਕ ਹੈ ॥

न मान है न मउत है न साक है न संक है ॥

n maan hai na maut hai na saak hai na sa(n)k hai ||

He egoless, deathless, kinless and doubtless.

ਨ ਜੱਛ ਹੈ ਨ ਗੰਧ੍ਰਬ ਹੈ ਨ ਨਰੁ ਹੈ ਨ ਨਾਰ ਹੈ ॥

न जच्छ है न गंध्रब है न नरु है न नार है ॥

n ja'chh hai na ga(n)dhrab hai na nar hai na naar hai ||

He is neither a Yaksha, nor a Gandharva, nor a man nor a woman.

ਨ ਚੋਰ ਹੈ ਨ ਸਾਹੁ ਹੈ ਨ ਸਾਹ ਕੋ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ॥੮॥੧੬੮॥

न चोर है न साहु है न साह को कुमार है ॥८॥१६८॥

n chor hai na saahu hai na saeh ko kumaar hai ||8||168||

He is neither a thief, nor a moneylender nor a prince.8.168.


ਨ ਨੇਹ ਹੈ ਨ ਗੇਹ ਹੈ ਨ ਦੇਹ ਕੋ ਬਨਾਉ ਹੈ ॥

न नेह है न गेह है न देह को बनाउ है ॥

n neh hai na geh hai na dheh ko banaau hai ||

He is without attachment, without home and without the formation of the body.

ਨ ਛਲ ਹੈ ਨ ਛਿੱਦ੍ਰ ਹੈ ਨ ਛਲ ਕੋ ਮਿਲਾਉ ਹੈ ॥

न छल है न छिद्द्र है न छल को मिलाउ है ॥

n chhal hai na chhi'dhr hai na chhal ko milaau hai ||

He is without deceit, without blemish and without the blend of deceit.

ਨ ਤੰਤ੍ਰ ਹੈ ਨ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ ਨ ਜੰਤ੍ਰ ਕੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ॥

न तंत्र है न मंत्र है न जंत्र को सरूप है ॥

n ta(n)tr hai na ma(n)tr hai na ja(n)tr ko saroop hai ||

He is neither Tantra , nor a mantra nor the form of Yantra.

ਨ ਰਾਗ ਹੈ ਨ ਰੰਗ ਹੈ ਨ ਰੇਖ ਹੈ ਨ ਰੂਪ ਹੈ ॥੯॥੧੬੯॥

न राग है न रंग है न रेख है न रूप है ॥९॥१६९॥

n raag hai na ra(n)g hai na rekh hai na roop hai ||9||169||

He is without affection, without colour, without form and without lineage. 9.169.


ਨ ਜੰਤ੍ਰ ਹੈ ਨ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ ਨ ਤੰਤ੍ਰ ਕੋ ਬਨਾਉ ਹੈ ॥

न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाउ है ॥

n ja(n)tr hai na ma(n)tr hai na ta(n)tr ko banaau hai ||

He is neither a Yantra, nor a Mantra nor the formation of a Tantra.

ਨ ਛਲ ਹੈ ਨ ਛਿੱਦ੍ਰ ਹੈ ਨ ਛਾਇਆ ਕੋ ਮਿਲਾਉ ਹੈ ॥

न छल है न छिद्द्र है न छाइआ को मिलाउ है ॥

n chhal hai na chhi'dhr hai na chhaiaa ko milaau hai ||

He is without deceit, without blemish and without the blend of ignorance.

ਨ ਰਾਗ ਹੈ ਨ ਰੰਗ ਹੈ ਨ ਰੂਪ ਹੈ ਨ ਰੇਖ ਹੈ ॥

न राग है न रंग है न रूप है न रेख है ॥

n raag hai na ra(n)g hai na roop hai na rekh hai ||

He is without affection, without colour, without form and without line.

ਨ ਕਰਮ ਹੈ ਨ ਧਰਮ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ॥੧੦॥੧੭੦॥

न करम है न धरम है अजनम है अभेख है ॥१०॥१७०॥

n karam hai na dharam hai ajanam hai abhekh hai ||10||170||

He is actionless, religionless, birthless and guiseless. 10.170.


ਨ ਤਾਤ ਹੈ ਨ ਮਾਤ ਹੈ ਅਖ੍ਯਾਲ ਅਖੰਡ ਰੂਪ ਹੈ ॥

न तात है न मात है अख्याल अखंड रूप है ॥

n taat hai na maat hai akhayaal akha(n)dd roop hai ||

He is without father, without nother, beyond thought and Indivisible Entity.

ਅਛੇਦ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਨ ਰੰਕ ਹੈ ਨ ਭੂਪ ਹੈ ॥

अछेद है अभेद है न रंक है न भूप है ॥

achhedh hai abhedh hai na ra(n)k hai na bhoop hai ||

He is Invincible and Indiscriminate He is neither a pauper nor a king.

ਪਰੇ ਹੈ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ ਪੁਨੀਤ ਹੈ ਪੁਰਾਨ ਹੈ ॥

परे है पवित्र है पुनीत है पुरान है ॥

pare hai pavitr hai puneet hai puraan hai ||

He is in the Yond, He is Holy, Immaculate and Ancient.

ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ॥੧੧॥੧੭੧॥

अगंज है अभंज है करीम है कुरान है ॥११॥१७१॥

aga(n)j hai abha(n)j hai kareem hai kuraan hai ||11||171||

He is Indestructible, Invincible, Merciful and Holy like Quran. 11.171.


ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਪਾਲ ਹੈ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਖੰਡ ਹੈ ॥

अकाल है अपाल है खिआल है अखंड है ॥

akaal hai apaal hai khiaal hai akha(n)dd hai ||

He is Non-temporal, Patronless, a Concept and Indivisible.

ਨ ਰੋਗ ਹੈ ਨ ਸੋਗ ਹੈ ਨ ਭੇਦ ਹੈ ਨ ਭੰਡ ਹੈ ॥

न रोग है न सोग है न भेद है न भंड है ॥

n rog hai na sog hai na bhedh hai na bha(n)dd hai ||

He is without ailment, without sorrow, without contrast and without slander.

ਨ ਅੰਗ ਹੈ ਨ ਰੰਗ ਹੈ ਨ ਸੰਗ ਹੈ ਨ ਸਾਥ ਹੈ ॥

न अंग है न रंग है न संग है न साथ है ॥

n a(n)g hai na ra(n)g hai na sa(n)g hai na saath hai ||

He is limbless, colourless, comradeless and companionless.

ਪ੍ਰਿਆ ਹੈ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ ਪੁਨੀਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਥ ਹੈ ॥੧੨॥੧੭੨॥

पृआ है पवित्र है पुनीत है प्रमाथ है ॥१२॥१७२॥

priaa hai pavitr hai puneet hai pramaath hai ||12||172||

He is Beloved, Sacred, Immaculate and the Subtle Truth. 12.172.


ਨ ਸੀਤ ਹੈ ਨ ਸੋਕ ਹੈ ਨ ਘ੍ਰਾਮ ਹੈ ਨ ਘਾਮ ਹੈ ॥

न सीत है न सोक है न घ्राम है न घाम है ॥

n seet hai na sok hai na ghraam hai na ghaam hai ||

He neither chilly, nor sorrowful, nor shade nor sunshine.

ਨ ਲੋਭ ਹੈ ਨ ਮੋਹ ਹੈ ਨ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨ ਕਾਮ ਹੈ ॥

न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है ॥

n lobh hai na moh hai na krodh hai na kaam hai ||

He is without greed, without attachment, without anger and without lust.

ਨ ਦੇਵ ਹੈ ਨ ਦੈਤ ਹੈ ਨ ਨਰ ਕੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ॥

न देव है न दैत है न नर को सरूप है ॥

n dhev hai na dhait hai na nar ko saroop hai ||

He is neither god nor demon nor in he form of a human being.

ਨ ਛਲ ਹੈ ਨ ਛਿਦ੍ਰ ਹੈ ਨ ਛਿਦ੍ਰ ਕੀ ਬਿਭੂਤਿ ਹੈ ॥੧੩॥੧੭੩॥

न छल है न छिद्र है न छिद्र की बिभूति है ॥१३॥१७३॥

n chhal hai na chhidhr hai na chhidhr kee bibhoot hai ||13||173||

He is neither deceit nor blemish nor the substance of slander. 13.173.


ਨ ਕਾਮ ਹੈ ਨ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨ ਲੋਭ ਹੈ ਨ ਮੋਹ ਹੈ ॥

न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है ॥

n kaam hai na krodh hai na lobh hai na moh hai ||

He is without lust, anger, greed and attachment.

ਨ ਦ੍ਵੈਖ ਹੈ ਨ ਭੇਖ ਹੈ ਨ ਦੁਈ ਹੈ ਨ ਦ੍ਰੋਹ ਹੈ ॥

न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है ॥

n dhavaikh hai na bhekh hai na dhuiee hai na dhroh hai ||

He is without malice, garb, duality and deception.

ਨ ਕਾਲ ਹੈ ਨ ਬਾਲ ਹੈ ਸਦੀਵ ਦਿਆਲ ਰੂਪ ਹੈ ॥

न काल है न बाल है सदीव दिआल रूप है ॥

n kaal hai na baal hai sadheev dhiaal roop hai ||

He is deathless, childless and always Merciful Entity.

ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ॥੧੪॥੧੭੪॥

अगंज है अभंज है अभरम है अभूत है ॥१४॥१७४॥

aga(n)j hai abha(n)j hai abharam hai abhoot hai ||14||174||

He is Indestructible, Invincible, Illusionless and Elementless. 14.174.


ਅਛੇਦ ਛੇਦ ਹੈ ਸਦਾ ਅਗੰਜ ਗੰਜ ਗੰਜ ਹੈ ॥

अछेद छेद है सदा अगंज गंज गंज है ॥

achhedh chhedh hai sadhaa aga(n)j ga(n)j ga(n)j hai ||

He always assails the unassailable, He is the Destroyer of the Indestructible.

ਅਭੂਤ ਭੇਖ ਹੈ ਬਲੀ ਅਰੂਪ ਰਾਗ ਰੰਗ ਹੈ ॥

अभूत भेख है बली अरूप राग रंग है ॥

abhoot bhekh hai balee aroop raag ra(n)g hai ||

His Elementless Garb is Powerful, He is the Original Form of Sound and Colour.

ਨ ਦ੍ਵੈਖ ਹੈ ਨ ਭੇਖ ਹੈ ਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਮ ਹੈ ॥

न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध करम है ॥

n dhavaikh hai na bhekh hai na kaam krodh karam hai ||

He is without malice, garb, lust anger and action.

ਨ ਜਾਤ ਹੈ ਨ ਪਾਤ ਹੈ ਨ ਚਿੱਤ੍ਰ ਚਿਹਨ ਬਰਨ ਹੈ ॥੧੫॥੧੭੫॥

न जात है न पात है न चित्त्र चिहन बरन है ॥१५॥१७५॥

n jaat hai na paat hai na chi'tr chihan baran hai ||15||175||

He is without caste, lineage, picture, mark and colour.15.175.


ਬਿਅੰਤ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਅਨੰਤ ਤੇਜ ਜਾਨੀਐ ॥

बिअंत है अनंत है अनंत तेज जानीऐ ॥

bia(n)t hai ana(n)t hai ana(n)t tej jaaneeaai ||

He is Limitless, endless and be comprehended as consisting of endless Glory.

ਅਭੂਮ ਅਭਿੱਜ ਹੈ ਸਦਾ ਅਛਿੱਜ ਤੇਜ ਮਾਨੀਐ ॥

अभूम अभिज्ज है सदा अछिज्ज तेज मानीऐ ॥

abhoom abhi'j hai sadhaa achhi'j tej maaneeaai ||

He is unearthly and unappeasable and be considered as consisting of unassailable Glory.

ਨ ਆਧ ਹੈ ਨ ਬਿਆਧ ਹੈ ਅਗਾਧ ਰੂਪ ਲੇਖੀਐ ॥

न आध है न बिआध है अगाध रूप लेखीऐ ॥

n aadh hai na biaadh hai agaadh roop lekheeaai ||

He is without the ailments of body and mind and be Known as the lord of Unfathomable form.

ਅਦੋਖ ਹੈ ਅਦਾਗ ਹੈ ਅਛੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੇਖੀਐ ॥੧੬॥੧੭੬॥

अदोख है अदाग है अछै प्रताप पेखीऐ ॥१६॥१७६॥

adhokh hai adhaag hai achhai prataap pekheeaai ||16||176||

He is Without blemish and stain and be visualised as consisting of Indestructible Glory .16.176


ਨ ਕਰਮ ਹੈ ਨ ਭਰਮ ਹੈ ਨ ਧਰਮ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਉ ਹੈ ॥

न करम है न भरम है न धरम को प्रभाउ है ॥

n karam hai na bharam hai na dharam ko prabhaau hai ||

He is beyond the impact of action, illusion and religion.

ਨ ਜੰਤ੍ਰ ਹੈ ਨ ਤੰਤ੍ਰ ਹੈ ਨ ਮੰਤ੍ਰ ਕੋ ਰਲਾਉ ਹੈ ॥

न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाउ है ॥

n ja(n)tr hai na ta(n)tr hai na ma(n)tr ko ralaau hai ||

He is neither Yantra, nor Tantra nor a blend of slander.

ਨ ਛਲ ਹੈ ਨ ਛਿਦ੍ਰ ਹੈ ਨ ਛਿਦ੍ਰ ਕੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ॥

न छल है न छिद्र है न छिद्र के सरूप है ॥

n chhal hai na chhidhr hai na chhidhr ke saroop hai ||

He is neither deceit, nor malice nor a form of slander.

ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ ਅਗੰਜ ਸੀ ਬਿਭੂਤ ਹੈ ॥੧੭॥੧੭੭॥

अभंग है अनंग है अगंज सी बिभूत है ॥१७॥१७७॥

abha(n)g hai ana(n)g hai aga(n)j see bibhoot hai ||17||177||

He is Indivisible, limbless and treasure of unending equipment.17.177.


ਨ ਕਾਮ ਹੈ ਨ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਕਾਰ ਹੈ ॥

न काम है न क्रोध है न लोभ मोह कार है ॥

n kaam hai na krodh hai na lobh moh kaar hai ||

He is without the activity of lust, anger, greed and attachment.

ਨ ਆਧ ਹੈ ਨ ਗਾਧ ਹੈ ਨ ਬਿਆਧ ਕੋ ਬਿਚਾਰ ਹੈ ॥

न आध है न गाध है न बिआध को बिचार है ॥

n aadh hai na gaadh hai na biaadh ko bichaar hai ||

He, the Unfathomable Lord, is without the concepts of the ailments of the body and mind.

ਨ ਰੰਗ ਰਾਗ ਰੂਪ ਹੈ ਨ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰਾਰ ਹੈ ॥

न रंग राग रूप है न रूप रेख रार है ॥

n ra(n)g raag roop hai na roop rekh raar hai ||

He is without affection for colour and form, He is without the dispute of beauty and line.

ਨ ਹਾਉ ਹੈ ਨ ਭਾਉ ਹੈ ਨ ਦਾਉ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ॥੧੮॥੧੭੮॥

न हाउ है न भाउ है न दाउ को प्रकार है ॥१८॥१७८॥

n haau hai na bhaau hai na dhaau ko prakaar hai ||18||178||

He is without gesticulation and charm and any kind of deception. 18.178.


ਗਜਾਧਪੀ ਨਰਾਧਪੀ ਕਰੰਤ ਸੇਵ ਹੈ ਸਦਾ ॥

गजाधपी नराधपी करंत सेव है सदा ॥

gajaadhapee naraadhapee kara(n)t sev hai sadhaa ||

Indra and Kuber are always at Thy service.

ਸਿਤਸੁਤੀ ਤਪਸਪਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਪਸ ਸਦਾ ॥

सितसुती तपसपती बनसपती जपस सदा ॥

sitasutee tapasapatee banasapatee japas sadhaa ||

The moon, sun and Varuna ever repeat Thy Name.

ਅਗਸਤ ਆਦਿ ਜੇ ਬਡੇ ਤਪਸਪਤੀ ਬਿਸੇਖੀਐ ॥

अगसत आदि जे बडे तपसपती बिसेखीऐ ॥

agasat aadh je badde tapasapatee bisekheeaai ||

All the distinctive and great ascetics including Agastya etc

ਬਿਅੰਤ ਬਿਅੰਤ ਬਿਅੰਤ ਕੋ ਕਰੰਤ ਪਾਠ ਪੇਖੀਐ ॥੧੯॥੧੭੯॥

बिअंत बिअंत बिअंत को करंत पाठ पेखीऐ ॥१९॥१७९॥

bia(n)t bia(n)t bia(n)t ko kara(n)t paaTh pekheeaai ||19||179||

See them reciting the Praises of the Infinite and Limitless Lord.19.179.


ਅਗਾਧ ਆਦਿ ਦੇਵਕੀ ਅਨਾਦ ਬਾਤ ਮਾਨੀਐ ॥

अगाध आदि देवकी अनाद बात मानीऐ ॥

agaadh aadh dhevakee anaadh baat maaneeaai ||

The discourse of that Profound and Primal Lord is without beginning.

ਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮੰਤ੍ਰ ਮਿੱਤ੍ਰ ਸੱਤ੍ਰ ਸਨੇਹ ਜਾਨੀਐ ॥

न जात पात मंत्र मित्त्र सत्त्र सनेह जानीऐ ॥

n jaat paat ma(n)tr mi'tr sa'tr saneh jaaneeaai ||

He hath no caste, lineage, adviser, friend, enemy and love.

ਸਦੀਵ ਸਰਬ ਲੋਕ ਕੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਖਿਆਲ ਮੈ ਰਹੈ ॥

सदीव सरब लोक को कृपाल खिआल मै रहै ॥

sadheev sarab lok ko kirapaal khiaal mai rahai ||

I may always remain absorbed in the Beneficent Lord of all the worlds.

ਤੁਰੰਤ ਦ੍ਰੋਹ ਦੇਹ ਕੇ ਅਨੰਤ ਭਾਂਤਿ ਸੋ ਦਹੈ ॥੨੦॥੧੮੦॥

तुरंत द्रोह देह के अनंत भाँति सो दहै ॥२०॥१८०॥

tura(n)t dhroh dheh ke ana(n)t bhaa(n)t so dhahai ||20||180||

That Lord removes immediately all the infinite agonies of the body. 20.180.


ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰੂਆਲ ਛੰਦ ॥

त्व प्रसादि ॥ रूआल छंद ॥

tavai prasaadh || rooaal chha(n)dh ||

BY THY GRACE. ROOALL STANZA


ਰੂਪ ਰਾਗ ਨ ਰੇਖ ਰੰਗ ਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਿਹੀਨ ॥

रूप राग न रेख रंग न जनम मरन बिहीन ॥

roop raag na rekh ra(n)g na janam maran biheen ||

He is without form, affection, mark and colour and also without birth and death.

ਆਦਿ ਨਾਥ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਸੁ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥

आदि नाथ अगाध पुरख सु धरम करम प्रबीन ॥

aadh naath agaadh purakh su dharam karam prabeen ||

He is the Primal Master, Unfathomable and All-Pervading Lord and also adept in pious actions.

ਜੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰ ਨ ਤੰਤ੍ਰ ਜਾ ਕੋ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ॥

जंत्र मंत्र न तंत्र जा को आदि पुरख अपार ॥

ja(n)tr ma(n)tr na ta(n)tr jaa ko aadh purakh apaar ||

He is the Primal and Infinite Purusha without any Yantra, Mantra and Tantra.

ਹਸਤ ਕੀਟ ਬਿਖੈ ਬਸੈ ਸਭ ਠਉਰ ਮੈ ਨਿਰਧਾਰ ॥੧॥੧੮੧॥

हसत कीट बिखै बसै सभ ठउर मै निरधार ॥१॥१८१॥

hasat keeT bikhai basai sabh Thaur mai niradhaar ||1||181||

He abides in both the elephant and the ant, and be considered living at all the places. 1.181.


ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਨ ਤਾਤ ਜਾ ਕੋ ਮੰਤ੍ਰ ਮਾਤ ਨ ਮਿੱਤ੍ਰ ॥

जाति पाति न तात जा को मंत्र मात न मित्त्र ॥

jaat paat na taat jaa ko ma(n)tr maat na mi'tr ||

He is without caste, lineage, father, mother, adviser and friend.

ਸਰਬ ਠਉਰ ਬਿਖੈ ਰਮਿਓ ਜਿਹ ਚਕ੍ਰ ਚਿਹਨ ਨ ਚਿਤ੍ਰ ॥

सरब ठउर बिखै रमिओ जिह चक्र चिहन न चित्र ॥

sarab Thaur bikhai ramio jeh chakr chihan na chitr ||

He is All-Pervading, and without mark, sign and picture.

ਆਦਿ ਦੇਵ ਉਦਾਰ ਮੂਰਤਿ ਅਗਾਧ ਨਾਥ ਅਨੰਤ ॥

आदि देव उदार मूरति अगाध नाथ अनंत ॥

aadh dhev udhaar moorat agaadh naath ana(n)t ||

He is the Primal Lord, beneficent Entity, Unfathomable and Infinite Lord.

ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਨ ਜਾਨੀਐ ਅਬਿਖਾਦ ਦੇਵ ਦੁਰੰਤ ॥੨॥੧੮੨॥

आदि अंति न जानीऐ अबिखाद देव दुरंत ॥२॥१८२॥

aadh a(n)t na jaaneeaai abikhaadh dhev dhura(n)t ||2||182||

His Beginning and End are unknown and He is far away from conflicts.2.182.


ਦੇਵ ਭੇਵ ਨ ਜਾਨਹੀ ਜਿਹ ਮਰਮ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ॥

देव भेव न जानही जिह मरम बेद कतेब ॥

dhev bhev na jaanahee jeh maram bedh kateb ||

His secrets are not known to gods and also the Vedas and Semitic texts.

ਸਨਕ ਔ ਸਨਕੇਸ ਨੰਦਨ ਪਾਵਹੀ ਨ ਹਸੇਬ ॥

सनक औ सनकेस नंदन पावही न हसेब ॥

sanak aau sanakes na(n)dhan paavahee na haseb ||

Sanak, Sanandan etc the Sons of Brahma could not know His secret in spite of their service.

ਜੱਛ ਕਿੰਨਰ ਮੱਛ ਮਾਨਸ ਮੁਰਗ ਉਰਗ ਅਪਾਰ ॥

जच्छ किंनर मच्छ मानस मुरग उरग अपार ॥

ja'chh ki(n)nar ma'chh maanas murag urag apaar ||

Also Yakshas, Kinnars, fishes, men and many beings and serpents of the nether-world.

ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ ਪੁਕਾਰ ਹੀ ਸਿਵ ਸਕ੍ਰ ਔ ਮੁਖਚਾਰ ॥੩॥੧੮੩॥

नेति नेति पुकार ही सिव सक्र औ मुखचार ॥३॥१८३॥

net net pukaar hee siv sakr aau mukhachaar ||3||183||

The gods Shiva, Indra and Brahma repeat ‘Neti, Neti’ about Him.3.183.


ਸਰਬ ਸਪਤ ਪਤਾਰ ਕੇ ਤਰ ਜਾਪ ਹੀ ਜਿਹ ਜਾਪ ॥

सरब सपत पतार के तर जाप ही जिह जाप ॥

sarab sapat pataar ke tar jaap hee jeh jaap ||

All the beings of the seven nether-worlds down below repeats His Name.

ਆਦਿ ਦੇਵ ਅਗਾਧਿ ਤੇਜ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤਿ ਅਤਾਪ ॥

आदि देव अगाधि तेज अनाद मूरति अताप ॥

aadh dhev agaadh tej anaadh moorat ataap ||

He is the Primal Lord of Unfathomable Glory, the Beginningless and Anguishless Entity.

ਜੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰ ਨ ਆਵਈ ਕਰ ਤੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰ ਨ ਕੀਨ ॥

जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन ॥

ja(n)tr ma(n)tr na aaviee kar ta(n)tr ma(n)tr na keen ||

He cannot be overpowered by Yantras and Mantras, He never yielded before Tantras and Mantras.

ਸਰਬ ਠਉਰ ਰਹਿਓ ਬਿਰਾਜ ਧਿਰਾਜ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥੪॥੧੮੪॥

सरब ठउर रहिओ बिराज धिराज राज प्रबीन ॥४॥१८४॥

sarab Thaur rahio biraaj dhiraaj raaj prabeen ||4||184||

That superb Sovereign is All-Pervading and Scans all.4.184.


ਜੱਛ ਗੰਧ੍ਰਬ ਦੇਵ ਦਾਨੋ ਨ ਬ੍ਰਹਮ ਛੱਤ੍ਰੀਅਨ ਮਾਹਿ ॥

जच्छ गंध्रब देव दानो न ब्रहम छत्त्रीअन माहि ॥

ja'chh ga(n)dhrab dhev dhaano na braham chha'treean maeh ||

He is neither in Yakshas, Gandharvas, gods and demons, nor in Brahmins and Kshatriyas.

ਬੈਸਨੰ ਕੇ ਬਿਖੈ ਬਿਰਾਜੈ ਸੂਦ੍ਰ ਭੀ ਵਹ ਨਾਹਿ ॥

बैसनं के बिखै बिराजै सूद्र भी वह नाहि ॥

baisana(n) ke bikhai biraajai soodhr bhee veh naeh ||

He is neither in Vaishnavas nor in Shudras.

ਗੂੜ ਗਉਡ ਨ ਭੀਲ ਭੀਕਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇਖ ਸਰੂਪ ॥

गूड़ गउड न भील भीकर ब्रहम सेख सरूप ॥

gooR gaudd na bheel bheekar braham sekh saroop ||

He is neither in Rajputs, Gaurs and Bhils, nor in Brahmins and Sheikths.

ਰਾਤਿ ਦਿਵਸ ਨ ਮੱਧ ਉਰਧ ਨ ਭੂਮ ਅਕਾਸ ਅਨੂਪ ॥੫॥੧੮੫॥

राति दिवस न मद्ध उरध न भूम अकास अनूप ॥५॥१८५॥

raat dhivas na ma'dh uradh na bhoom akaas anoop ||5||185||

He is neither within night and day He, the Unique Lord is also not within earth, sky and nether-world.5.185.


ਜਾਤਿ ਜਨਮ ਨ ਕਾਲ ਕਰਮ ਨ ਧਰਮ ਕਰਮ ਬਿਹੀਨ ॥

जाति जनम न काल करम न धरम करम बिहीन ॥

jaat janam na kaal karam na dharam karam biheen ||

He is without caste, birth, death and action and also without the impact of religious rituals.

ਤੀਰਥ ਜਾਤ੍ਰ ਨ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਗੋਰ ਕੇ ਨ ਅਧੀਨ ॥

तीरथ जात्र न देव पूजा गोर के न अधीन ॥

teerath jaatr na dhev poojaa gor ke na adheen ||

He is beyond the impact of pilgrimage, worship of deities and the sacrament of creation.

ਸਰਬ ਸਪਤ ਪਤਾਰ ਕੇ ਤਰ ਜਾਨੀਐ ਜਿਹ ਜੋਤ ॥

सरब सपत पतार के तर जानीऐ जिह जोत ॥

sarab sapat pataar ke tar jaaneeaai jeh jot ||

His Light Pervades in all the beings of the seven nether-worlds down below.

ਸੇਸ ਨਾਮ ਸਹੰਸ੍ਰ ਫਨ ਨਹਿ ਨੇਤ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ॥੬॥੧੮੬॥

सेस नाम सहंस्र फन नहि नेत पूरन होत ॥६॥१८६॥

ses naam saha(n)sr fan neh net pooran hot ||6||186||

The Sheshananga with his thousand hoods repeats His Names, but still short of his efforts.6.186.


ਸੋਧਿ ਸੋਧਿ ਹਟੇ ਸਭੈ ਸੁਰ ਬਿਰੋਧ ਦਾਨਵ ਸਰਬ ॥

सोधि सोधि हटे सभै सुर बिरोध दानव सरब ॥

sodh sodh haTe sabhai sur birodh dhaanav sarab ||

All the gods and demons have grown tired in His search.

ਗਾਇ ਗਾਇ ਹਟੇ ਗੰਧ੍ਰਬ ਗਵਾਇ ਕਿੰਨਰ ਗਰਬ ॥

गाइ गाइ हटे गंध्रब गवाइ किंनर गरब ॥

gai gai haTe ga(n)dhrab gavai ki(n)nar garab ||

The ego of Gandharvas and Kinnars has been shattered by singing His Praises continuously.

ਪੜ੍ਹਤ ਪੜ੍ਹਤ ਥਕੇ ਮਹਾ ਕਬਿ ਗੜ੍ਹਤ ਗਾੜ੍ਹ ਅਨੰਤ ॥

पड़्हत पड़्हत थके महा कबि गड़्हत गाड़्ह अनंत ॥

paRhat paRhat thake mahaa kab gaRhat gaaRh ana(n)t ||

The great poets have become weary of reading and composing their innumerable epics.

ਹਾਰਿ ਹਾਰਿ ਕਹਿਓ ਸਭੂ ਮਿਲਿ ਨਾਮ ਨਾਮ ਦੁਰੰਤ ॥੭॥੧੮੭॥

हारि हारि कहिओ सभू मिलि नाम नाम दुरंत ॥७॥१८७॥

haar haar kahio sabhoo mil naam naam dhura(n)t ||7||187||

All have ultimately declared that the meditation on the Name of the Lord is a very hard task. 7.187.


ਬੇਦ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਓ ਲਖਿਓ ਨ ਸੇਬ ਕਤੇਬ ॥

बेद भेद न पाइओ लखिओ न सेब कतेब ॥

bedh bhedh na paio lakhio na seb kateb ||

The Vedas have not been able to know His mystery and the Semitic Scriptures could not comprehend His service.

ਦੇਵ ਦਾਨੋ ਮੂੜ ਮਾਨੋ ਜਛ ਨ ਜਾਨੈ ਜੇਬ ॥

देव दानो मूड़ मानो जछ न जानै जेब ॥

dhev dhaano mooR maano jachh na jaanai jeb ||

The gods, demons and men are foolish and the Yakshas do not know His Glory.

ਭੂਤ ਭੱਬ ਭਵਾਨ ਭੂਪਤ ਆਦਿ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥

भूत भब्ब भवान भूपत आदि नाथ अनाथ ॥

bhoot bha'b bhavaan bhoopat aadh naath anaath ||

He is the king of past, present and future and Primal Master of the Masterless.

ਅਗਨਿ ਬਾਇ ਜਲੇ ਥਲੇ ਮਹਿ ਸਰਬ ਠਉਰ ਨਿਵਾਸ ॥੮॥੧੮੮॥

अगनि बाइ जले थले महि सरब ठउर निवास ॥८॥१८८॥

agan bai jale thale meh sarab Thaur nivaas ||8||188||

He abides at all the places including fire, air, water and earth.8.188.


ਦੇਹ ਗੇਹ ਨ ਨੇਹ ਸਨੇਹ ਅਬੇਹ ਨਾਥ ਅਜੀਤ ॥

देह गेह न नेह सनेह अबेह नाथ अजीत ॥

dheh geh na neh saneh abeh naath ajeet ||

He hath no affection for body or love for home, He is Invincible and Unconquerable Lord.

ਸਰਬ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੀਤ ॥

सरब गंजन सरब भंजन सरब ते अनभीत ॥

sarab ga(n)jan sarab bha(n)jan sarab te anabheet ||

He is Destroyer and defacer of all, He is without malice and Merciful to all.

ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਸਰਬ ਦ੍ਯਾਲ ਅਦ੍ਵੇਖ ॥

सरब करता सरब हरता सरब द्याल अद्वेख ॥

sarab karataa sarab harataa sarab dhayaal adhavaiekh ||

He is Creator and Destroyer of all, He is without malice and Merciful to all.

ਚੱਕ੍ਰ ਚਿਹਨ ਨ ਬਰਨ ਜਾ ਕੋ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਨ ਭੇਖ ॥੯॥੧੮੯॥

चक्क्र चिहन न बरन जा को जाति पाति न भेख ॥९॥१८९॥

cha'kr chihan na baran jaa ko jaat paat na bhekh ||9||189||

He is without mark, sign, and colour He is without caste, linege and guise.9.189.


ਰੂਪ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਜਾ ਕੋ ਰਾਗ ਰੂਪ ਨ ਰੰਗ ॥

रूप रेख न रंग जा को राग रूप न रंग ॥

roop rekh na ra(n)g jaa ko raag roop na ra(n)g ||

He is without form, line and colour, and hath no affection for sond and beauty.

ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਘਾਇਕ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੰਗ ॥

सरब लाइक सरब घाइक सरब ते अनभंग ॥

sarab laik sarab ghaik sarab te anabha(n)g ||

He is capable to do everything, He is the Destroyer of all and cannot be vanquished by anyone.

ਸਰਬ ਦਾਤਾ ਸਰਬ ਗ੍ਯਾਤਾ ਸਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥

सरब दाता सरब ग्याता सरब को प्रतिपाल ॥

sarab dhaataa sarab gayaataa sarab ko pratipaal ||

He is the Donor, Knower and Sustainer of all.

ਦੀਨ ਬੰਧੁ ਦਯਾਲ ਸੁਆਮੀ ਆਦਿ ਦੇਵ ਅਪਾਲ ॥੧੦॥੧੯੦॥

दीन बंधु दयाल सुआमी आदि देव अपाल ॥१०॥१९०॥

dheen ba(n)dh dhayaal suaamee aadh dhev apaal ||10||190||

He is the friend of the poor, He is the beneficent Lord and patronless Primal Deity.10.190.


ਦੀਨ ਬੰਧੁ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸ੍ਰੀ ਪਤਿ ਸਰਬ ਕੋ ਕਰਤਾਰ ॥

दीन बंधु प्रबीन स्री पति सरब को करतार ॥

dheen ba(n)dh prabeen sree pat sarab ko karataar ||

He, the adept Lord of maya, is the friend of the lowly and Creator of all.

ਬਰਨ ਚਿਹਨ ਨ ਚੱਕ੍ਰ ਜਾ ਕੋ ਚੱਕ੍ਰ ਚਿਹਨ ਅਕਾਰ ॥

बरन चिहन न चक्क्र जा को चक्क्र चिहन अकार ॥

baran chihan na cha'kr jaa ko cha'kr chihan akaar ||

He is without colour, mark and sign He is without mark, sing and form.

ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਨ ਗੋਤ੍ਰ ਗਾਥਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨ ਬਰਨ ॥

जाति पाति न गोत्र गाथा रूप रेख न बरन ॥

jaat paat na gotr gaathaa roop rekh na baran ||

He is without caste , lineage and story of descent He is without form, line and colour.

ਸਰਬ ਦਾਤਾ ਸਰਬ ਗਯਾਤਾ ਸਰਬ ਭੂਅ ਕੋ ਭਰਨ ॥੧੧॥੧੯੧॥

सरब दाता सरब गयाता सरब भूअ को भरन ॥११॥१९१॥

sarab dhaataa sarab gayaataa sarab bhooa ko bharan ||11||191||

He is the Donor and Knower of all and the Sustainer of all the universe. 11.191.


ਦੁਸਟ ਗੰਜਨ ਸੱਤ੍ਰ ਭੰਜਨ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਥ ॥

दुसट गंजन सत्त्र भंजन परम पुरख प्रमाथ ॥

dhusaT ga(n)jan sa'tr bha(n)jan param purakh pramaath ||

He is the Destroyer of the tyrants and vanquisher of the enemies, and the Omnipotent Supreme Purusha.

ਦੁਸਟ ਹਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟ ਕਰਤਾ ਜਗਤ ਮੈ ਜਿਹ ਗਾਥ ॥

दुसट हरता सृसट करता जगत मै जिह गाथ ॥

dhusaT harataa sirasaT karataa jagat mai jeh gaath ||

He is Vanquisher of the tyrants and the Creator of the universe, and His Story is being narrated in the whole world.

ਭੂਤ ਭਬਿ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ਦੇਵ ਅਗੰਜ ॥

भूत भबि भविक्ख भवान प्रमान देव अगंज ॥

bhoot bhab bhavi'kh bhavaan pramaan dhev aga(n)j ||

He, the Invincible Lord, is the same in the Past, Present and Future.

ਆਦਿ ਅੰਤ ਅਨਾਦਿ ਸ੍ਰੀ ਪਤਿ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਅਭੰਜ ॥੧੨॥੧੯੨॥

आदि अंत अनादि स्री पति परम पुरख अभंज ॥१२॥१९२॥

aadh a(n)t anaadh sree pat param purakh abha(n)j ||12||192||

He, the Lord of maya, the Immortal and unassailable Supreme Purusha, was there in the beginning and will be there at the end.12.192.


ਧਰਮ ਕੇ ਅਨਕਰਮ ਜੇਤਕ ਕੀਨ ਤਉਨ ਪਸਾਰ ॥

धरम के अनकरम जेतक कीन तउन पसार ॥

dharam ke anakaram jetak keen taun pasaar ||

He hath spread all the other religious practices.

ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਗੰਧ੍ਰਬ ਕਿੰਨਰ ਮੱਛ ਕੱਛ ਅਪਾਰ ॥

देव अदेव गंध्रब किंनर मच्छ कच्छ अपार ॥

dhev adhev ga(n)dhrab ki(n)nar ma'chh ka'chh apaar ||

He hath Created innumerable gods, demons, Gandharvas, Kinnars, fish incarnations and tortoise incarnations.

ਭੂਮ ਅਕਾਸ ਜਲੇ ਥਲੇ ਮਹਿ ਮਾਨੀਐ ਜਿਹ ਨਾਮ ॥

भूम अकास जले थले महि मानीऐ जिह नाम ॥

bhoom akaas jale thale meh maaneeaai jeh naam ||

His Name is reverently repeated by the beings on earth, in sky, in water and on land.

ਦੁਸਟ ਹਰਤਾ ਪੁਸਟ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਹਰਤਾ ਕਾਮ ॥੧੩॥੧੯੩॥

दुसट हरता पुसट करता सृसटि हरता काम ॥१३॥१९३॥

dhusaT harataa pusaT karataa sirasaT harataa kaam ||13||193||

His works include the decimation of tyrants, giving of strength (to the saints) and support to the world.13.193.


ਦੁਸਟ ਹਰਨਾ ਸ੍ਰਿਸਟ ਕਰਨਾ ਦਿਆਲ ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ॥

दुसट हरना सृसट करना दिआल लाल गोबिंद ॥

dhusaT haranaa sirasaT karanaa dhiaal laal gobi(n)dh ||

The Beloved Merciful Lord is the Vanquisher of the tyrants and the Creator of the Universe.

ਮਿੱਤ੍ਰ ਪਾਲਕ ਸੱਤ੍ਰ ਘਾਲਕ ਦੀਨ ਦ੍ਯਾਲ ਮੁਕੰਦ ॥

मित्त्र पालक सत्त्र घालक दीन द्याल मुकंद ॥

mi'tr paalak sa'tr ghaalak dheen dhayaal muka(n)dh ||

He is the Sustainer of the friends and the slayer of the enemies.

ਅਘੌ ਦੰਡਣ ਦੁਸਟ ਖੰਡਣ ਕਾਲ ਹੂੰ ਕੇ ਕਾਲ ॥

अघौ दंडण दुसट खंडण काल हूँ के काल ॥

aghau dha(n)ddan dhusaT kha(n)ddan kaal hoo(n) ke kaal ||

He, the Merciful Lord of the lowely, He is the punisher of the sinners and destroyer of the tyrants He is the decimater even of death.

ਦੁਸਟ ਹਰਣੰ ਪੁਸਟ ਕਰਣੰ ਸਰਬ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥੧੪॥੧੯੪॥

दुसट हरणं पुसट करणं सरब के प्रतिपाल ॥१४॥१९४॥

dhusaT harana(n) pusaT karana(n) sarab ke pratipaal ||14||194||

He is the Vanquisher of the tyrants, giver of strength (to the saints) and the Sustainer of all.14.194.


ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਕਾਮ ॥

सरब करता सरब हरता सरब ते अनकाम ॥

sarab karataa sarab harataa sarab te anakaam ||

He is the Creator and Destroyer of all and the fulfiller of the desires of all.

ਸਰਬ ਖੰਡਣ ਸਰਬ ਦੰਡਣ ਸਰਬ ਕੇ ਨਿਜ ਭਾਮ ॥

सरब खंडण सरब दंडण सरब के निज भाम ॥

sarab kha(n)ddan sarab dha(n)ddan sarab ke nij bhaam ||

He is the Destroyer and Punisher of all and also their personal Abode.

ਸਰਬ ਭੁਗਤਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬ ਕਰਮ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥

सरब भुगता सरब जुगता सरब करम प्रबीन ॥

sarab bhugataa sarab jugataa sarab karam prabeen ||

He is the enjoyer of all and is united with all, He is also an adept in all karmas ( actions)

ਸਰਬ ਖੰਡਣ ਸਰਬ ਦੰਡਣ ਸਰਬ ਕਰਮ ਅਧੀਨ ॥੧੫॥੧੯੫॥

सरब खंडण सरब दंडण सरब करम अधीन ॥१५॥१९५॥

sarab kha(n)ddan sarab dha(n)ddan sarab karam adheen ||15||195||

He is the Destroyer and Punisher of all and keeps all the works under His control.15.195.100+ ਗੁਰਬਾਣੀ (ਪੰਜਾਬੀ) 100+ गुरबाणी (हिंदी) 100+ Gurbani (Eng) Sundar Gutka Sahib (Download PDF) Daily Updates