भक्त सैणु जी - बाणी शब्द, Bhagat Sain ji - Bani Quotes Shabad Path in Hindi Gurbani online


100+ गुरबाणी पाठ (हिंदी) सुन्दर गुटका साहिब (Download PDF) Daily Updates


(राग धनासरी -- SGGS 695) स्री सैणु ॥
धूप दीप घ्रित साजि आरती ॥ वारने जाउ कमला पती ॥१॥

मंगला हरि मंगला ॥ नित मंगलु राजा राम राइ को ॥१॥ रहाउ ॥

ऊतमु दीअरा निरमल बाती ॥ तुहीं निरंजनु कमला पाती ॥२॥

रामा भगति रामानंदु जानै ॥ पूरन परमानंदु बखानै ॥३॥

मदन मूरति भै तारि गोबिंदे ॥ सैनु भणै भजु परमानंदे ॥४॥२॥


100+ गुरबाणी पाठ (हिंदी) सुन्दर गुटका साहिब (Download PDF) Daily Updates