मूल मंत्र / गुरु मंत्र (गुरबाणी), Mool Mantar in Hindi Gurbani online


100+ गुरबाणी पाठ (हिंदी) सुन्दर गुटका साहिब (Sundar Gutka Sahib in Hindi Download PDF) 100+ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ (ਪੰਜਾਬੀ)


मूल मंत्र
ੴ सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैभं गुरप्रसादि ॥

गुरु मंत्र
वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू ...
वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू ...


100+ गुरबाणी पाठ (हिंदी) सुन्दर गुटका साहिब (Sundar Gutka Sahib in Hindi Download PDF) 100+ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ (ਪੰਜਾਬੀ)